Reklama

WASKO (WAS): Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem - raport 26

Raport bieżący nr 26/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 20 lipca 2021 r. umowy pomiędzy Naukową i Akademicką Siecią Komputerową- Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) a Spółką WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Wykonawca) na wykonanie zamówienia pn. "Dostawa i wdrożenie Systemu BSS na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” znak postępowania: ZZOSE.2131.23.2021.133.TKI [OSE-S] [OSE-B] [OSE-D].

Reklama

Przedmiotem umowy (dalej "Umowa") jest dostawa i wdrożenie systemu BSS.

Łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 37 999 777,44 zł brutto, w tym:

Zamówienie podstawowe - 27 060 945,87 zł brutto,

Prawo opcji - 10 938 831,57 zł brutto.

Realizacja Wdrożenia Systemu zostanie przeprowadzona w dwóch Fazach, zgodnie z harmonogramem określonym w Umowie:

a) Faza 1 - nastąpi w terminie do 31.12.2021r.

b) Faza 2 - nastąpi w terminie do 31.05.2022r.

Wykonawca udzieli 3 letniej gwarancji na dostarczane oprogramowanie. W ramach realizacji opcji gwarancja może zostać wydłużona maksymalnie na kolejne 2 lata.

W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:

• w przypadku, gdy Wykonawca jest w zwłoce w realizacji Fazy lub w sytuacji odbioru warunkowego Fazy i nieusunięcia następnie przez Wykonawcę wad Systemu ujawnionych w trakcie odbioru, w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 12 000,00 zł każdy rozpoczęty dzień zwłoki

• w przypadku przekroczenia terminów realizacji każdego zgłoszenia serwisowego w ramach Migracji Procesów Biznesowych w stosunku do terminu realizacji określonego w harmonogramie danego zgłoszenia, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 7 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji danego zgłoszenia serwisowego, jednakże nie więcej niż 28 000,00 zł za każdy dzień

• w przypadku przekroczenia terminu realizacji zgłoszeń serwisowych dotyczących Migracji Procesów Biznesowych w stosunku do terminu określonego w Załączniku nr 8 do Umowy, pkt 5 ust 4, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 12 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

Łącznie kary umowne nie mogą przekroczyć wysokości 40 % łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto wskazanego w Umowie.

Zastrzeżone powyżej kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, z wyłączeniem utraconych korzyści, do łącznej wysokości wartości wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w Umowie.

Podpisanie Umowy jest wynikiem wybrania, przez Zamawiającego, oferty spółki WASKO S.A., jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia p.n. "Dostawa i wdrożenie Systemu BSS na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” znak postępowania ZZOSE.2131.23.2021.133.TKI [OSE-S] [OSE-B] [OSE-D] o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r oraz pozytywnego wyniku testów oferowanego Systemu BSS.


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »