Reklama

WASKO (WAS): Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem przez Spółkę zależną GABOS Software Sp. z o.o. - raport 2

Raport bieżący nr 2/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną od spółki zależnej GABOS Software Sp. z o.o. o podpisaniu w dniu 22 stycznia 2019 umowy (zwanej dalej Umową) pomiędzy Radomskim Szpitalem Specjalistycznym im. Dr. Tytusa Chałubińskiego z siedzibą w Radomiu (Zamawiający), a Konsorcjum w skład którego wchodzi GABOS Software sp. z o.o. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Gliwicach oraz Asseco Poland S.A. – uczestnik konsorcjum z siedzibą w Rzeszowie (Konsorcjum).

Reklama

Przedmiotem Umowy jest dostawa i wdrożenie platformy e-usług realizowanej w ramach projektu pn. "Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym – część nr 1 - dostawa i wdrożenie platformy e-usług” dofinansowanego, przy wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014 - 2020); znak sprawy: RSS/SZP/P-40/2018.

W ramach zamówienia realizowana jest dostawa i instalacja oprogramowania aplikacyjnego w celu wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz dostawa niezbędnej infrastruktury sprzętowej.

Wartość Umowy wynosi 9 372 600,00 zł brutto (słownie: dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych 00/100), z czego na GABOS Software Sp. z o.o. przypada ok. 80 % wynagrodzenia umownego.

W ramach przedmiotu Umowy Konsorcjum udzieli od momentu podpisania Protokołu Końcowego:

- 36 miesięcy gwarancji na wdrożone oprogramowanie,

- 48 miesięcy gwarancji na wdrożone E- usługi,

- 60 miesięcy gwarancji na dostarczoną infrastrukturę sprzętową,

- 36 miesięcy rękojmi za wady.

Przedmiot Umowy powinien zostać zrealizowany do dnia 31.05.2019r.

W Umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:

- w wysokości 0,1% wartości brutto Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy .

- w wysokości 10% wartości brutto Umowy w przypadku odstąpienia Konsorcjum od Umowy z przyczyn leżących po jego stronie,

- w wysokości 10% wartości brutto Umowy w przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Konsorcjum,

Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

GABOS Software sp. z o.o. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 100 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

O wyborze oferty Konsorcjum, w skład którego wchodzi spółka zależna GABOS Software sp. z o.o., Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2019 z dnia 08 stycznia 2019 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-01-22Tomasz MacalikCzłonek Zarządu
2019-01-22Rafał StefanowskiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »