WASKO (WAS): Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem przez Spółkę zależną COIG S.A. - raport 43

Raport bieżący nr 43/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu dzisiejszym od spółki zależnej COIG S.A. o podpisaniu w dniu 27 grudnia 2021 r., pomiędzy Politechniką Śląską z siedzibą w Gliwicach ("Zamawiający”) oraz konsorcjum firm w składzie: ARCUS SYSTEMY INFORMATYCZNE sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie (Lider Konsorcjum) oraz COIG S. A. z siedzibą w Katowicach (Członek Konsorcjum), ("Wykonawca”), umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego pn. "Usługa aktualizacji systemu Microsoft Dynamics 2009 (DAX 2009) do wersji Microsoft Dynamics 365 (DAX 365) wraz z migracją danych oraz usługą wsparcia systemu ZSI” ("Umowa”).

Reklama

Przedmiotem Umowy jest realizacja projektu aktualizacji systemu Microsoft Dynamics 2009 (DAX 2009) do wersji MS Dynamics 365 (DAX 365) wraz z migracją danych z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI wraz z funkcjonalnościami budżetowania oraz kontrolingu realizowanymi na niezależnej, zewnętrznej hurtowni danych oraz systemem obiegu dokumentów (SOD), wspomagającego procesy występujące w działalności Zamawiającego wraz z wszelkimi niezbędnymi do realizacji projektu elementami.

Łączna, maksymalna wartość Umowy wynosi 14 845 595,70 zł brutto, z czego wynagrodzenie COIG S.A. wynosi 7 897 916,10 zł brutto ("Łączna Wartość Wynagrodzenia”).

Umowa realizowana będzie maksymalnie do dnia 31 grudnia 2025 r.

W umowie przewidziano w szczególności następujące kary umowne:

1) z tytułu zwłoki w aktualizacji systemu Microsoft Dynamics 2009 (DAX 2009) do wersji MS Dynamics 365 (DAX 365) wraz z migracją danych – 0,2 % wynagrodzenia z tytułu Aktualizacji Systemu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji;

2) w sytuacji zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w okresie trwania Umowy oraz w zakresie zobowiązań gwarancyjnych:

a) dla Błędów Krytycznych, w przypadku kiedy zaimplementowano zaakceptowane przez Zamawiającego Rozwiązanie Zastępcze – w wysokości 300 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w Usunięciu Błędu Krytycznego, w stosunku do daty ustalonej w zaakceptowanym rozwiązaniu zastępczym,

b) dla Błędów Krytycznych, w przypadku kiedy nie zaproponowano lub nie zaimplementowano zaakceptowanego przez Zamawiającego Rozwiązania Zastępczego – w wysokości 300 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w Usunięciu Błędu Krytycznego,

c) dla Błędów Istotnych – w wysokości 300 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w Usunięciu Błędu Istotnego,

d) dla Błędów Nieistotnych – w wysokości 300 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w Usunięciu Błędu Nieistotnego;

3) w wysokości 0,3 % Łącznej Wartości Wynagrodzenia – za każdy przypadek nienależytego wykonywania obowiązków umownych, z wyjątkiem przypadków określonych szczegółowo w niniejszym paragrafie.

4) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy zapłaty kar umownych w wysokości 10 % Łącznej Wartości, niezależnie od obowiązku zapłaty innych kar umownych, o ile będą należne.

Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 30 % Łącznej Wartości wynagrodzenia.

Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, Strony uprawnione są do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ograniczonego do szkody rzeczywistej (z wyłączeniem utraconych korzyści).

9. Ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w odniesieniu do:

1) szkód wyrządzonych umyślnie oraz w wyniku rażącego niedbalstwa;

2)szkód wynikających z wad prawnych dostarczonych rezultatów prac, a w szczególności w związku z roszczeniami osób trzecich podniesionymi w związku z naruszeniem przez Zamawiającego ich praw własności intelektualnej w następstwie używania rezultatów prac.

COIG S.A. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 93,98 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

O wyborze oferty spółki zależnej COIG S.A. Emitent informował w raporcie bieżącym nr 41/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-12-29Paweł Kuch Wiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »