Reklama

ERBUD (ERB): Informacja o podpisaniu znaczącej umowy na roboty budowlane – budowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Berylowej w Lublinie, w skład którego wchodzi: przedszkole, dom kultury, szkoła podstawowa z sala gimnastyczną wraz z zapewnieniem finansowania inwestycji poprzez zbycie wierzytelności przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu umowy na rzecz Banku lub innej instytucji finansowej o wartości 55,5 mln zł.

Raport bieżący nr 21/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ERBUD S.A. informuje, że w dniu 14 maja 2018 roku ERBUD S.A. jako lider konsorcjum podpisała umowę na budowę budynku wielofunkcyjnego przy ul. Berylowej w Lublinie, w skład którego wchodzi: przedszkole, dom kultury, szkoła podstawowa z sala gimnastyczną wraz z zapewnieniem finansowania inwestycji poprzez zbycie wierzytelności przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu umowy na rzecz Banku lub innej instytucji finansowej o wartości 55,5 mln zł., na niżej wymienionych warunkach:

Reklama

LP WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z KONTRAKTU

1 Data zawarcia kontraktu 14.05.2018 r.

2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin,

3 Wartość kontraktu 55 539 000,00 zł netto / 68 298 570,00 zł brutto

4 Przedmiot kontraktu Budowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Berylowej w Lublinie, w skład którego wchodzi: przedszkole, dom kultury, szkoła podstawowa z sala gimnastyczną wraz z zapewnieniem finansowania inwestycji poprzez zbycie wierzytelności przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu umowy na rzecz Banku lub innej instytucji finansowej

5 Miejsce wykonywania kontraktu ul. Berylowa, 20-582 Lublin

6 Terminy realizacji 30.06.2020

7 Warunki płatności faktury częściowe wystawiane w okresach kwartalnych z terminem płatności 30 dni od daty doręczenia, płatność dokonywana przez Bank (instytucję finansującą) poprzez wykup wierzytelności

8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) 6.829.857,00 PLN (14.05.2018 r. do 16.08.2020)

9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) 2.048.957,10 PLN (17.08.2020 r. do dnia 16.09.2025 )

10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obwiązywania) Ubezpieczenie w całości przedmiotu umowy od wszelkich szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej dotyczącej ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót od kradzieży, ognia i innych zdarzeń losowych, a także od odpowiedzialności cywilnej za szkody i od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdów mechanicznych (od dnia zawarcia umowy spłaty wierzytelności do dnia odbioru końcowego)

11 Kary 1000 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów wykonania zobowiązań określonych w umowie; 2,5% wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; 30.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek wprowadzenia Podwykonawcy bądź dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania robót objętych zakresem umowy bez zaakceptowania Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego bądź wykonywanie robót innych niż określone Umowie; 10.000,00 zł za każdy przypadek braku zapłaty bądź nieteminowej zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

12 Uwagi Kontrakt realizowany w Konsorcjum z ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O., NIP: 813-32-07-661, 36-002 Jasionka; Jasionka 942 (ERBUD SA - Lider Konsorcjum - 99% wartości robót tj. 54.983.610,00 zł , Erbud-Rzeszów Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum- 1% wartości robót tj. 555.390,00 zł).

Erbud Rzeszów Sp. z o.o. jest spółką zależną od ERBUD S.A. gdzie ERBUD S.A. posiada 79% udziału w kapitale zakładowym i tyleż samo głosów na WZA.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-14Dariusz Grzeszcza Agnieszka GłowackaCzłonek Zarządu Członek ZarząduDariusz Grzeszczak Agnieszka Głowacka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »