SYGNITY (SGN): Informacja o powołaniu osób nadzorujących Sygnity S.A. na nową kadencję - raport 44

Raport bieżący nr 44/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Sygnity”, "Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity obradujące w dniu 16 listopada 2016 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną trzyletnią kadencję następujące osoby:

1. Pan Paweł Zdunek;

2. Pan Mariusz Bogdan Tokarski;

3. Pan Piotr Skrzyński;

4. Pan Tomasz Sielicki;

5. Pani Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz;

Reklama

6. Pan Raimondo Eggink.

Pan Paweł Zdunek

Pan Paweł Zdunek jest absolwentem Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Był jednym z założycieli grupy Interams i pełnił funkcję prezesa tej spółki w latach 1985-1994. Od 1995 roku związany ze spółkami CRON Sp. z o.o. i Locon Sp. z o.o. Wspomagał Zarząd CRON Sp. z o.o. pełniąc funkcję Doradcy Zarządu a następnie zajmował stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej tejże spółki. Był również członkiem Rady Nadzorczej Locon Sp. z o.o. W latach 2009-2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu SIMPLE S.A. W roku 2010 objął stanowisko Prezesa Zarządu spółki LOCON S.A. W tym samym roku został mianowany Prezesem Zarządu CRON Sp. z o.o. i sprawuje tę funkcję do dzisiaj. W latach 2011-2012 był członkiem Rady Nadzorczej CUBE Corporate Release S.A. Od roku 2011 pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Simple S.A.

Pan Paweł Zdunek nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Paweł Zdunek nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Mariusz Bogdan Tokarski

Pan Mariusz Bogdan Tokarski jest absolwentem Wydziału Telekomunikacji Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego UTP (dawniej ATR) w Bydgoszczy. Karierę zawodową rozpoczynał jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Telekomunikacji UTP (od 1978 do 1990), gdzie zajmował się m.in. wykorzystaniem systemów mikrokomputerowych w różnych dziedzinach życia i gospodarki. Posiada publikacje naukowe. W ciągu osiemnastu lat pracy w Banku Handlowym w Warszawie S.A. (od 1990 do 2008) kierował oddziałem, następnie regionem, a ostatnie lata pracy jako dyrektor wykonawczy w centrali Banku był odpowiedzialny za finansowanie projektów inwestycyjnych, w tym m. in. organizowanie finansowania przedsiębiorstw w formie kredytów konsorcjalnych oraz innych instrumentów dłużnych na rynku lokalnym i europejskim. W latach 2013 do 2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o. o. w Bydgoszczy (BSB), gdzie przeprowadził proces głębokiej restrukturyzacji Spółki obejmującej m.in. restrukturyzację kosztów, organizacyjną jak i przygotowanie zasobów kadrowych do realizacji zadań w strukturze nastawionej na samodzielne konkurowanie na rynku IT oraz opracował i wdrożył nowy model funkcjonowania sprzedaży. W latach 1992 do 1995 uczestniczył w pracach rady nadzorczej "Celuloza Świecie” S.A. (później Frantschach Świecie, obecnie Mondi Świecie), w latach 1996 do 2001 Zakładów Chemicznych "Organika Zachem” w Bydgoszczy oraz w latach 1997 do 2001 "Apator” S.A. w Toruniu jako przewodniczący rady. Od 2014 roku pełni funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej oraz członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej mBanku Hipotecznego S.A. w Warszawie. Posiada doświadczenie we wdrażaniu zaawansowanych technologii informatycznych w bankowości. Był członkiem zespołów wdrażających zintegrowane systemy informatyczne IBIS/AS w Banku Handlowym w Warszawie S.A. oraz "Flexcube” w Citibanku. Ukończył wiele szkoleń w kraju i zagranicą, w tym m. in. w zakresie corporate finance, risk management, branch productivity czy branch network management. Uczestniczył również w rocznym programie "Management” organizowanym przez Harvard Business i Ican Institute.

Pan Mariusz Bogdan Tokarski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Mariusz Bogdan Tokarski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Piotr Skrzyński

Pan Piotr Skrzyński jest z wykształcenia inżynierem, ekonomistą i finansistą. Jest absolwentem Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, specjalizacja elektrotechnika–automatyka (rok 1992), Ecole Nationale Superieure des Telecommunications de Bretagne w Brest (Francja) na kierunku ekonomii (MBA- rok 1993), jak również Ernst & Young+ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie- Executive In Finance (MBA- rok 2007). Pan Piotr Skrzyński posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie na rynku krajowym oraz zagranicznym zarówno w spółkach o kapitale zagranicznym jak i krajowym. Karierę zawodową rozpoczął pod koniec swoich studiów we Francji, w firmie Merlin Gerin- departament Europy Środkowej i Wschodniej. Pod koniec 1993 roku powrócił do Polski, gdzie w dalszym ciągu pracował jako kierownik marketingu tej firmy w Polsce. Po przejęciu firmy Merlin Gerin przez Schneider Electric w roku 1995, pełnił kolejno funkcję Dyrektora Marketingu, Strategii oraz Rozwoju w firmie Schneider Electric Polska będącą filią tego koncernu w Polsce. Na początku roku 2003 Pan Piotr Skrzyński objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego Vatech Polska - filii austriackiego koncernu specjalizującego się w kompleksowych rozwiązaniach dla energetyki. Z końcem 2003 roku Pan Piotr Skrzyński został Wiceprezesem Zarządu spółki giełdowej Apator S.A. z Torunia, gdzie do połowy 2007 roku był odpowiedzialny za sprzedaż i rozwój przedsiębiorstwa oraz wsparcie w zakresie budowy grupy technologicznej i kapitałowej. Od 2007 do 2009 działając jako wiceprezes TRIAS S.A. Pan Piotr Skrzyński prowadził restrukturyzację tej spółki multimedialnej, w celu uporządkowania jej aktywów i optymalizacji zwrotów z inwestycji. Od 20 kwietnia 2009 roku Pan Piotr Skrzyński pełni funkcję Prezesa w PROTEKTOR S.A, gdzie przeprowadził prace restrukturyzacyjne tej spółki wraz z jej oddziałami w Niemczech, Francji, Czechach i Mołdawii. Jest członkiem Rady Dyrektorów spółki ORPHEE S.A.

Członkiem Rady Nadzorczej Sygnity S.A. jest od 12 września 2012 roku.

Pan Piotr Skrzyński nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Piotr Skrzyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Tomasz Sielicki

Pan Tomasz Sielicki jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroniki, kierunek - informatyka). Pan Tomasz Sielicki jest powszechnie uznawany za twórcę sukcesu firmy ComputerLand S.A. Od 1992 roku do czerwca 2005 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu ComputerLand S.A. (obecnie pod firmą Sygnity S.A.), a od 2005 roku do 2007 roku był Prezydentem Grupy ComputerLand S.A. (obecnie pod firmą Sygnity S.A.). Pan Tomasz Sielicki jest laureatem wielu prestiżowych nagród biznesowych w kraju i zagranicą. Jest także inwestorem w przedsięwzięcia kilku branż. Pan Tomasz Sielicki jest członkiem Rady Instytutu Spraw Publicznych, Rady Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Rady Europejskiego Forum Nowych Idei, Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego im. Lesława Pagi oraz Rady Fundacji "Wspólna Droga”. Zasiada w Radzie Nadzorczej Agora S.A. Jest członkiem zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest też wiceprzewodniczącym Rady Fundacji Bridge24.pl, przewodniczącym Rady Przyjaciół Szachów.

Członkiem Rady Nadzorczej Sygnity jest od 15 czerwca 2007 roku.

Pan Tomasz Sielicki nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Tomasz Sielicki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz

Pani Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1989). Tytuł doktora nauk prawnych uzyskała na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie w roku 2009. Pani Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz jest założycielem oraz wspólnikiem zarządzającym kancelarii prawnej GESSEL. Jest niekwestionowanym ekspertem w dziedzinie arbitrażu, transakcji fuzji i przejęć oraz private equity/ venture capital i prawa handlowego. Jest autorką i redaktorką licznych publikacji w zakresie fuzji i przejęć oraz arbitrażu gospodarczego. Jest wykładowcą Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie prowadzi wykłady z zakresu fuzji i przejęć oraz arbitrażu międzynarodowego dla przyszłych prawników. W roku akademickim 2015/2016 jako wizytujący wykładowca prowadziła badania komparatystyczne z zakresu naruszeń związanych z transakcjami M&A na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Oksfordzie, które obecnie kontynuuje na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Cambridge w ramach programu Herbert Smith Freehills Visiting Professor. Od 2011 roku pełni funkcję Prezesa Sądu Arbitrażowego LEWIATAN. W 2015 roku została Członkiem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ICC. Zasiada również w Zarządzie Stowarzyszenia ArbitralWomen, jest członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego oraz przewodniczącą Komisji Rewizyjnej przy Polskim Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych – organizacji, której członkami są wszystkie fundusze private equity w Polsce oraz Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Kongresu Kobiet Polskich. Pani Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz jest założycielem Fundacji GESSEL dla Muzeum Narodowego w Warszawie oraz założycielem Fundacji GESSEL dla Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie.

Pani Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Raimondo Eggink

Pan Raimondo Eggink studia matematyki teoretycznej ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1994 roku, gdzie w 2010 roku uzyskał stopień doktora. Pan Raimondo Eggink od 2002 roku prowadzi samodzielnie działalność konsultingową i szkoleniową na rzecz podmiotów działających na rynku finansowym. Jednocześnie zasiada w radach nadzorczych następujących spółek publicznych i prywatnych: Prime Car Management S.A. (od 2015), PKP Cargo S.A. (od 2015), Suwary S.A. (od 2015), AmRest Holdings SE (od 2010), Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (od 2009), PERŁA – Browary Lubelskie S.A. (2004-2005 oraz od 2008). W przeszłości był członkiem rad nadzorczych: Stomil-Olsztyn S.A. (2002-2003), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (2002-2008), Wilbo S.A. (2003-2005), Mostostal Płock S.A. (2003-2006), Swarzędz Meble S.A. (2004-2005), PKN ORLEN S.A. (2004-2008), KOFOLA S.A. (2004-2012, poprzednio HOOP S.A.), Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. (2006), Firma Oponiarska Dębica S.A. (2008-2012), Netia S.A. (2006-2014), Lubelski Węgiel "Bogdanka” S.A. (2012-2015) i Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. (2015-2016). Wcześniej Pan Raimondo Eggink był członkiem zarządu, dyrektorem inwestycyjnym, prezesem zarządu i ostatnio likwidatorem w ABN AMRO Asset Management (Polska) S.A., firmie zarządzającej aktywami polskich inwestorów instytucjonalnych oraz majętnych osób fizycznych, która zakończyła działalność w 2001 roku. Pan Raimondo Eggink swoją pracę zawodową rozpoczął w 1995 roku, w warszawskim oddziale ING Banku N.V. gdzie odegrał znaczącą rolę w powstaniu pierwszej w Polsce firmy zarządzającej aktywami. Licencję doradcy inwestycyjnego Pan Raimondo Eggink zdobył w marcu 1995 roku. W latach 1995-1997 pełnił funkcję Wiceprezesa Rady Maklerów i Doradców. W 2000 roku stowarzyszenie AIMR (obecnie – CFA Institute) przyznało mu tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) a w latach 2004-2013 Pan Raimondo Eggink pełnił funkcję członka zarządu polskiego stowarzyszenia CFA Society of Poland. Pan Raimondo Eggink opublikował liczne artykuły na temat rozwoju polskiego rynku kapitałowego i zwłaszcza ochrony akcjonariuszy mniejszościowych.

Pan Raimondo Eggink jest obywatelem holenderskim na stałe zamieszkałym w Polsce.

Pan Raimondo Eggink nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Raimondo Eggink nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-11-16Roman DurkaWiceprezes Zarządu
2016-11-16Jakub LeśniewskiWiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »