Reklama

TRAKCJA (TRK): Informacja o powołaniu osób zarządzających - raport 14

Raport bieżący nr 14/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 15 maja 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki, podjęła uchwałę, mocą której powołała członków Zarządu Spółki na nową, wspólną, trzyletnią kadencję, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2013. Powołani członkowie Zarządu to:

1. Pan Roman Przybył, który będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki,

Reklama

2. Pan Nerijus Eidukevičius, który będzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki,

3. Pani Marita Szustak, który będzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki,

4. Pan Jarosław Tomaszewski, który będzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki,

5. Pan Stefan Dziedziul, który będzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Ad 1: Pan Roman Przybył

Wymagane informacje dotyczące powołanej osoby zarządzającej:

Pan Roman Przybył ma wykształcenie wyższe. Ukończył studia dzienne na Politechnice Warszawskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Studiował także podyplomowo Zarządzanie Projektami Inwestycyjnymi na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Export Budownictwa na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS, Lingwistykę Stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim, Strategie Finansowe w Wyższej Szkole Bankowości, Finansów i Zarządzania oraz uzyskał Graduate Certificate of Business Administration na rocznych stacjonarnych studiach w Swinburne University w Melbourne, Australia.

Brał także udział w licznych szkoleniach w zakresie zarządzania; m.in.: w INSEAD w Fontainebleau, IMD w Lozannie, Instituto de Empresa w Madrycie, Graduate School of Business University of Chicago, Fudan University School of Management w Szanghaju.

Zajmowane wcześniej stanowiska i przebieg pracy zawodowej:

• w latach 1981 – 1985 kolejno na stanowiskach: inżyniera budowy, kierownika robót w PIP Instal Warszawa,

• w latach 1986 – 1987 na stanowisku kierownika robót w Mosulu w Instalexport,

• w latach 1988 – 1989 na stanowisku kierownika kontraktu w Abu Dhabi, Instalexport,

• w latach 1990 – 1993 Project Manager w Budimex Egineering and Construction, m.in. w RFN, RPA, USA,

• w latach 1994 – 1995 Dyrektor Handlowy Budimex Soft,

• w latach 1996 – 1997 Dyrektor Inwestycyjny w Creditanstalt Sankt-Gallen Fund Management,

• w latach 1998 – 2003 Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Firmy w Lafarge Gips Polska,

• w latach 2004 – 2011 Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Elektromontaż Poznań S.A.,

• 04.07.2011 r. – do 28.10.2011 r. – Pełnomocnik Zarządu ds. Integracji Grupy Kapitałowej Trakcja – Tiltra,

• od 28.10.2011 r. do chwili obecnej – Wiceprezes, osoba pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu oraz Prezes Zarządu Trakcja PRKiI S.A.

Ponadto Pan Roman Przybył pełnił funkcje członka rad nadzorczych wielu spółek kapitałowych, w tym: Lafarge Cement Polska S.A., ZPW Grajewo S.A., ZPG Dolina Nidy, Budostal-5, Chemet.

Od wielu lat jest wybierany do władz polskich i europejskich stowarzyszeń branżowych; m.in. pełnił funkcje prezesa Polskiego Stowarzyszenia Gipsu, prezesa Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego, członka zarządu EUROGYPSUM, wiceprezesa CEPMC – Europejskiej Rady Producentów Materiałów dla Budownictwa z siedzibą w Brukseli.

Pan Roman Przybył:

• nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki;

• nie prowadzi interesów prywatnych ani nie wykonuje innych obowiązków, które pozostawałyby w konflikcie interesów z obowiązkami wobec Spółki;

• nie jest wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki cywilnej;

• nie jest wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki osobowej;

• nie jest członkiem organu innej konkurencyjnej spółki kapitałowej;

• nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

• nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ad 2: Pan Nerijus Eidukevičius

Wymagane informacje dotyczące powołanej osoby zarządzającej:

Pan Nerijus Eidukevičius ma wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Wileńskiego (1994 r.).

Zajmowane wcześniej stanowiska i przebieg pracy zawodowej:

• w latach 1993-1996: Suprema - broker finansowy – konsultant,

• w latach 1997-1999: Hansa Invest – konsultant,

• w latach 2000: Deloitte & Touche – konsultant,

• w latach 2001 – 2006: Wiceminister Gospodarki Republiki Litwy,

• w latach 2002 – 2006: Prezes Zarządu Mażeikiu Nafta,

• w latach 2006 – 2008: Dyrektor Generalny (CEO) AB Kauno Tiltai,

• w latach 2008 – 2011: Członek Zarządu Tiltra Group AB,

• od 2008 r. do chwili obecnej: Prezes Zarządu – AB Kauno Tiltai.

• od września 2012 r. do chwili obecnej: Wiceprezes Zarządu Trakcja PRKiI S.A.

Pan Nerijus Eidukevičius:

• nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki;

• nie prowadzi interesów prywatnych ani nie wykonuję innych obowiązków które pozostawałyby w konflikcie interesów z obowiązkami wobec Spółki;

• nie jest wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki osobowej;

• nie jest członkiem organu innej konkurencyjnej spółki kapitałowej;

• nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

• nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ad 3: Pani Marita Szustak

Wymagane informacje dotyczące powołanej osoby zarządzającej:

Pani Marita Szustak ma wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej na wydziale Budownictwa Lądowego (1995 r.), posiada tytuł Magistra Inżyniera. Pani Marita Szustak ukończyła studia podyplomowe z zakresu marketingu na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1997) oraz ICAN Institute na kierunku "Management” (2010).

Zajmowane wcześniej stanowiska i przebieg pracy zawodowej:

• w latach 1995-2005: Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A., kolejno na stanowiskach: inżyniera budowy, Kierownika Działu Marketingu, Kierownika Działu Marketingu i Przygotowania Produkcji, Prokurenta-Dyrektora ds. Marketingu i Przygotowania Produkcji;

• od 2005 r. do 12.2013 r.: Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Marketingu i Rozwoju;

• od września 2012 r. do chwili obecnej: Trakcja PRKiI S.A. – Wiceprezes Zarządu.

Pani Marita Szustak od 2007 roku zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu Izby Gospodarczej Transportu Lądowego jako przewodnicząca Sekcji Budownictwa Lądowego oraz Członka Rady Nadzorczej Bahn Technik Wrocław sp. z o.o. Jest również członkiem Rady Nadzorczej spółki "Torprojekt” Sp. z o.o. w Warszawie.

Pani Marita Szustak:

• nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki;

• nie prowadzi interesów prywatnych ani nie wykonuję innych obowiązków które pozostawałyby w konflikcie interesów z obowiązkami wobec Spółki;

• nie jest wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki osobowej;

• nie jest członkiem organu innej konkurencyjnej spółki kapitałowej;

• nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

• nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ad 4: Pan Jarosław Tomaszewski

Wymagane informacje dotyczące powołanej osoby zarządzającej:

Pan Jarosław Tomaszewski ma wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (1984 r.) – ekonomika i organizacja produkcji.

Brał także udział w licznych szkoleniach, w tym: Zarządzanie – AOTS Jokohama Japonia, Gustav Kaser Training International, Promoting Leaders for Global Growth – ABB Management Development Center, The Danish Technological Institute “Teknologisk”.

Zajmowane wcześniej stanowiska i przebieg pracy zawodowej:

• w latach 1987 – 1992: Zakłady Chemiczne "Organika”, Wola Krzysztoporska - Zastępca Głównego Księgowego,

• w latach 1992 – 1993: Centrum Wspierania Biznesu przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej - Konsultant ds. Finansowych;

• w latach 1994 – 1996: ABB Elmont Łódź - Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy;

• w latach 1996 – 2002: ABB Elta, Łódź - Dyrektor Finansowy, Wiceprezes;

• w latach 2002 – 2013: ELEKTROBUDOWA S.A., Katowice - Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu

• od 11.2013 r. do chwili obecnej: Wiceprezes Zarządu Trakcja PRKiI S.A.;

Ponadto Pan Jarosław Tomaszewski pełnił funkcje członka rad nadzorczych. Ostatnio w: Przedsiębiorstwie Inżynierskim Biprohut Sp. z o.o. w Gliwicach oraz Energotest Sp. z o.o. w Gliwicach.

Pan Jarosław Tomaszewski:

• nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki;

• nie prowadzi interesów prywatnych ani nie wykonuję innych obowiązków, które pozostawałyby w konflikcie interesów z obowiązkami wobec Spółki;

• nie jest wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki osobowej;

• nie jest członkiem organu innej konkurencyjnej spółki kapitałowej;

• nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

• nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ad 4: Pan Stefan Dziedziul

Wymagane informacje dotyczące powołanej osoby zarządzającej:

Pan Stefan Dziedziul ma wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej (1973 r.).

Zajmowane wcześniej stanowiska i przebieg pracy zawodowej:

• Od 1971 r. do grudnia 2013 r.:

• Zatrudniony w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych i Inżynieryjnych SA we Wrocławiu:

• 04.1973 – 06.1977 – Kierownik Robót w GKB Elektryfikacja

• 06.1977 – 05.1990 – Główny Inżynier w GKB Elektryfikacja

• 06.1990 – 10.1994 – z-ca Dyrektora GKB Elektryfikacja

• 10.1994 – 12.2004 – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych

• 12.2004 – 12.2013 – Prezes Zarządu

• Od listopada 2013 r. do chwili obecnej: Wiceprezes Zarządu Trakcja PRKiI S.A.

Pan Stefan Dziedziul:

• nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki;

• nie prowadzi interesów prywatnych ani nie wykonuje innych obowiązków, które pozostawałyby w konflikcie interesów z obowiązkami wobec Spółki;

• nie jest wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki osobowej;

• nie jest członkiem organu innej konkurencyjnej spółki kapitałowej;

• nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

• nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 133).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-16Roman PrzybyłPrezes Zarządu
2014-05-16Jarosław TomaszewskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »