Reklama

ALTUSTFI (ALI): Informacja o rejestracji połączenia z TFI SKOK S.A. oraz rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki - raport 40

Raport bieżący nr 40/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej: "Spółka przejmująca”) informuje, iż w dniu 1 czerwca 2015 r. nastąpiła rejestracja przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółki przejmującej z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych S.A. z siedzibą w Sopocie ("Spółka przejmowana”) w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, z późn. zm.) z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki przejmującej.

Reklama

Podstawową charakterystyką działalności zarówno Spółki przejmującej, jak i Spółki przejmowanej jest tworzenie funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzanie nimi.

Na skutek połączenia kapitał zakładowy Spółki przejmującej został podwyższony o kwotę 157 894,60 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote 60/100) w drodze emisji 1 578 946 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji imiennych zwykłych serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które zostały wydane akcjonariuszom Spółki przejmowanej.

Po rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 926 894,60 zł (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote 60/100) i dzieli się na 59 268 946 (pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji.

Struktura kapitału zakładowego przedstawia się w następujący sposób:

Liczba akcji serii A: 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) – jedna akcja daje prawo do dwóch głosów

Liczba akcji serii B: 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) – akcje nie są uprzywilejowane

Liczba akcji serii C: 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) – akcje nie są uprzywilejowane

Liczba akcji serii D: 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) – akcje nie są uprzywilejowane

Liczba akcji serii E: 1.506.000 (jeden milion pięćset sześć tysięcy) – akcje nie są uprzywilejowane

Liczba akcji serii F: 16.380.000 (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) – akcje nie są uprzywilejowane

Liczba akcji serii G: 1.578.946 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) – akcje nie są uprzywilejowane

Ogólna liczba głosów po zarejestrowaniu zmiany wynosi 66.768.946 (sześćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć).

Jednocześnie Spółka informuje, iż w związku ze zmianą wysokości kapitału zakładowego Sąd dokonał także rejestracji zmiany § 6 ust. 1 statutu Spółki w sposób następujący:

Dotychczasowa treść § 6 ust. 1 statutu Spółki:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.769.000 (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych dzieli się na:

1) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 7500000 i wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów,

2) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

3) 22.004.000 (dwadzieścia dwa miliony cztery tysiące) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

4) 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

5) 1.116.000 (jeden milion sto szesnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda oraz 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

6) 16.380.000 (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda.”

Aktualna treść § 6 ust. 1 statutu Spółki:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.926.894,60 (słownie: pięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote i 60 groszy) złotych dzieli się na:

1) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 7500000 i wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów,

2) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

3) 22.004.000 (dwadzieścia dwa miliony cztery tysiące) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

4) 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

5) 1.116.000 (jeden milion sto szesnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda oraz 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

6) 16.380.000 (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

7) 1.578.946 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda.”

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 ust 1 pkt 9), 14), § 15 i § 20 oraz § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-01Krzysztof Mazurek Członek Zarządu
2015-06-01Jakub RybaCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »