Reklama

PEKAO (PEO): Informacja o rozpoczęciu przez UniCredit S.p.A. transakcji sprzedaży akcji stanowiących nie więcej niż 10.0 % kapitału zakładowego Banku Pekao S.A. w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu - raport 15

Raport bieżący nr 15/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pekao S.A. ("Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o publikacji przez UniCredit S.p.A. ("UniCredit”) ogłoszenia o rozpoczęciu przez UniCredit transakcji sprzedaży akcji stanowiących nie więcej niż 10.0% kapitału zakładowego Banku w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu zawierającego następujące informacje:

Reklama

"UniCredit S.p.A. ("UniCredit”) niniejszym ogłasza, iż zatwierdziła rozpoczęcie transakcji przyspieszonego budowania księgi popytu ("Oferta Prywatna”) akcji zwykłych ("Akcje”) swojej spółki zależnej, Banku Pekao S.A. ("Bank” lub "Spółka”), stanowiących nie więcej niż 10.0% kapitału zakładowego Spółki. Oferta Prywatna jest skierowana wyłącznie do uprawnionych inwestorów instytucjonalnych, a ostateczne parametry sprzedaży Akcji w Ofercie Prywatnej zostaną ustalone w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu.

Otwarcie księgi popytu w Ofercie Prywatnej nastąpi niezwłocznie i może być zakończone w każdym czasie. Cena oraz przydział zostaną ogłoszone bez zbędnej zwłoki, po zamknięciu księgi popytu. UniCredit zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub terminów niniejszej Oferty Prywatnej w dowolnym momencie.

Oferta Prywatna umożliwi UniCredit dalsze wzmocnienie swojej pozycji kapitałowej przy jednoczesnym zachowaniu kontrolnego pakietu akcji w Spółce.

W związku z Ofertą, UniCredit zobowiązał się do przestrzegania 90-dniowego okresu ograniczenia zbywalności pozostałych akcji Banku, z zastrzeżeniem zwyczajowych wyjątków.

Niniejsza transakcja, po zakończonym dziś rano, 12 lipca, z sukcesem, uplasowaniu 10% akcji FinecoBank, to kolejny silny sygnał, że UniCredit będzie działać zdecydowanie i płynnie, aby wykorzystać tworzące wartość możliwości zgodnie z odnowioną koncentracją na zdyscyplinowane zarządzanie kapitałem i proaktywne działania w zakresie optymalizacji kapitału. W międzyczasie UniCredit potwierdza, iż jego głównym celem jest udostępnianie swojej wyjątkowej zachodnio-, wschodnio-oraz środkowoeuropejskiej sieci dla swojej rozległej bazy klientów.

Morgan Stanley & Co. International plc, Citi, UBS Limited oraz UniCredit Corporate & Investment Banking pełnią rolę Współprowadzących Księgę Popytu (ang. Joint Bookrunners) dla Oferty.

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał stanowi realizację obowiązków informacyjnych, którym podlega Bank jako spółka publiczna, której akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce i nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w żadnej innej jurysdykcji. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, chyba że zostaną zarejestrowane lub na podstawie zwolnienia z obowiązku rejestracji na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku ze zmianami (Ustawa o Papierach Wartościowych”). UniCredit nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty Prywatnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani nie zamierza przeprowadzić oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał w Stanach Zjednoczonych jest skierowany wyłącznie do kwalifikowanych

nabywców instytucjonalnych (ang. Qualified Institutional Buyers) ("Kwalifikowany Nabywca Instytucjonalny”), a więc akceptacja otrzymania niniejszego materiału w Stanach Zjednoczonych stanowi potwierdzenie posiadania statusu Kwalifikowanego Nabywcy Instytucjonalnego. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym zastrzeżeniu, mogą być sprzedawane wyłącznie zgodnie z przepisami Regulacji S wydanej na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych, a w Stanach Zjednoczonych Ameryki na mocy zwolnienia z obowiązku rejestracji wynikającego z Ustawy o Papierach Wartościowych wyłącznie na rzecz ograniczonej liczby Kwalifikowanych Nabywców Instytucjonalnych (zgodnie z definicją w Przepisie 144A wydanym na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych) oraz w niektórych innych krajach wyłącznie na rzecz uprawnionych inwestorów instytucjonalnych. Papiery wartościowe są "zastrzeżonymi papierami wartościowymi” zgodnie z definicją w Przepisie 144A wynikającym z przepisów Ustawy o Papierach Wartościowych, a jakikolwiek przydział zostanie dokonany wyłącznie na podstawie pisma inwestora (ang. investor representation letter) sporządzonego przez kupującego.

Dystrybucja w Kanadzie na rzecz Akredytowanych Inwestorów w prowincjach Ontario oraz Quebec, wyłącznie na rachunki stanowiące także dozwolonych klientów.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych, w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której dana oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem oraz, w szczególności nie są przeznaczone do ogłoszenia, publikacji ani dystrybucji na terenie lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady lub Japonii.

Publikacja niniejszej informacji nie stanowi udostępnienia informacji w celu promocji kupna lub nabycia papierów wartościowych ani zachęty do kupna lub nabycia w znaczeniu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ze zmianami ("Ustawa o Ofercie Publicznej”) i nie stanowi kampanii promocyjnej w znaczeniu art. 53 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Niniejszy raport bieżący oraz jakakolwiek późniejsza oferta papierów wartościowych może podlegać wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom w niektórych jurysdykcjach, a osoby odbierające zapoznające się z niniejszym raportem bieżącym lub późniejszą ofertą powinny uzyskać informacje na temat takich ograniczeń oraz ich przestrzegać, a w żadnych okolicznościach nie są uprawnione do przekazania niniejszego raportu bieżącego żadnej innej osobie. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może naruszyć przepisy dotyczące obrotu papierami wartościowymi w danej jurysdykcji.

Oferta Prywatna skierowana jest wyłącznie do osób w Państwach Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które są "kwalifikowanymi inwestorami” w znaczeniu art. 2 ust. 1e Dyrektywy Prospektowej. Ponadto, w Wielkiej Brytanii niniejszy komunikat podlega dystrybucji na rzecz oraz skierowany jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, którzy (i) są firmami inwestycyjnymi (ang. investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) brytyjskiego Zarządzenia z 2005 roku o Promocji Usług Finansowych wydanego na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (promocje finansowe) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) ("Zarządzenie") oraz (ii) osób, które można zaliczyć do którejkolwiek z kategorii osób opisanych w art. 49 Zarządzenia lub (iii) wszelkich innych osób, na rzecz których może w innym przypadku zostać zgodnie z prawem przestawiona (wszystkie te osoby łącznie są nazywane "uprawnionymi osobami”).

Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, których mogą dotyczyć wspomniane materiały, są dostępne wyłącznie na rzecz uprawnionych osób w Wielkiej Brytanii oraz inwestorów kwalifikowanych w jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza Wielką Brytanią i będą realizowane wyłącznie z takimi osobami.

Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabycia akcji muszą zostać dokonane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji. Morgan Stanley & Co. International plc, Citi, UBS Limited oraz UniCredit Bank AG nie ponoszą odpowiedzialności za takie informacje, a informacje te nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji przez Morgan Stanley & Co. International plc, Citi, UBS Limited oraz UniCredit Bank AG ani UniCredit.

Morgan Stanley & Co. International plc, Citi, UBS Limited oraz UniCredit Bank AG działają jedynie w imieniu UniCredit w związku z ofertą i nie ponoszą odpowiedzialności wobec nikogo innego poza UniCredit. w związku ze świadczeniem doradztwa lub zapewnianiem ochrony swoim klientom w związku z jakąkolwiek transakcją w jakichkolwiek sprawach, o których mowa w niniejszym komunikacie.

Morgan Stanley & Co. International plc, Citi, UBS Limited oraz UniCredit Bank AG mogą również wziąć udział w ofercie jako inwestorzy instytucjonalni.”

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-07-12Luigi LovaglioPrezes Zarządu Banku, CEO
2016-07-12Elżbieta KrakowiakDyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Prawnego
2016-07-12Dariusz ChoryłoDyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategicznych Analiz Rynkowych

Dowiedz się więcej na temat: UniCredit SpA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »