Reklama

SYGNITY (SGN): Informacja o rozpoczęciu wykonywania programu skupu akcji własnych - raport 51

Raport bieżący nr 51/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 22 lipca 2011 roku, na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu realizacji Programu Motywacyjnego, podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia wykonywania programu skupu akcji własnych, stosownie do upoważnienia udzielonego uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z 30 czerwca 2011 r. w (uchwała opublikowana została w raporcie bieżącym 47/2011). Zgodnie z wskazaną uchwałą Zarząd Sygnity postanowił:

Reklama

1. Rozpocząć nabywanie akcji własnych Spółki ("Programu Zakupu") na warunkach określonych w przywołanej wyżej uchwale Walnego Zgromadzenia.

2. Akcje Spółki nabywane będą w celu realizacji Programu Motywacyjnego wprowadzonego w Spółce Uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SA z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za lata 2011 - 2013.

3. Program Zakupu rozpocznie się w dniu 22 lipca 2011 roku a zakończy w dniu 30 czerwca 2012 roku z wyłączeniem okresów zamkniętych, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na nabycie i ujętych na kapitale rezerwowym lub do dnia nabycia ilości akcji w liczbie opisanej w pkt. 4) lub 5).

4. Maksymalna liczba akcji nabytych przez Spółkę w okresie wskazanym w pkt. 3) powyżej wyniesie 210.000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy) sztuk.

5. W ramach realizacji Programu Zakupu Spółka może nabyć akcje stanowiące łącznie nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki w wysokości ustalonej na ostatni dzień Programu Zakupu.

6. Łączna wysokość środków przeznaczonych na zakup akcji własnych w terminie określonym w pkt. 3 nie przekroczy 5.027.000 złotych.

7. Cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród: ceny ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r., przy czym nie może być wyższa od 100 zł (sto złotych) i niższa niż wartość nominalna akcji Spółki.

8. Działając w ramach upoważnienia udzielonego w przywołanej wyżej uchwale Walnego Zgromadzenia, Zarząd kierując się interesem Spółki może, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej:

a. zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w pkt. 3,

b. zakończyć nabywanie akcji przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie,

c. zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

9. W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu realizacji Programu Zakupu przed 30 czerwca 2012 roku Zarząd Spółki przekaże stosowną informację do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

10. Akcje nabywane będą bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem domu maklerskiego na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Dopuszcza się nabywanie akcji w transakcjach pakietowych.

11. W celu realizacji Programu Zakupu Zarząd postanawia zawrzeć umowę z wybranym domem maklerskim w celu nabywania akcji spółki na możliwe najbardziej korzystnych warunkach.

12. Nabycie akcji własnych będzie odbywało się w trybie, terminie i na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.

Podstawa prawna:

- § 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz.1539 ze zm.) Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie .

- Art. 4 pkt 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 336/33).
Ilona Weiss - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Akcji

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »