Reklama

BAHOLDING (BAH): Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych - raport 33

Raport bieżący nr 33/2015

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, Zarząd Emitenta informuje, że dnia 7 lipca 2015 r. otrzymał od Prezesa Zarządu Emitenta zawiadomienie o transakcjach pomiędzy podmiotami od niego zależnymi o następującej treści:

Reklama

"Działając na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2015 roku, poz. 73) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 229, poz. 1950), w imieniu własnym oraz jako Prezes Zarządu Marvipol S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Prosta 32, 00 – 838 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000250733), niniejszym informuję o transakcji dokonanej przeze mnie oraz podmioty ode mnie zależne, której przedmiotem było pośrednie zbycie łącznie 29.364.131 akcji spółki Marvipol S.A..

Dnia 3 lipca 2015 r. dokonałem zbycia 1.400 udziałów w spółce pod firmą Książek Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Prosta 32, 00 – 838 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000510073) o wartości nominalnej 1.000 zł każdy na rzecz podmiotu ode mnie zależnego (w którym posiadam 100% udziałów) – spółki MK Holding S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (adres: 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luksemburg, zarejestrowanej w luksemburskim Rejestrze Handlu i Spółek pod numerem B 189667), przy czym zbycie to nastąpiło tytułem wniesienia wyżej opisanych udziałów jako wkładu niepieniężnego do spółki MK Holding S.à r.l. w zamian za objęcie 999 nowych udziałów spółki MK Holding S.à r.l. o wartości nominalnej 1 EUR każdy i łącznej wartości nominalnej 999 EUR. Jednocześnie zależny ode mnie podmiot (w którym posiadam 100% udziałów) - spółka Cosinda Holdings Limited z siedzibą w Nikozji (adres: Esperidon 12, 4. piętro, 1087, Nikozja, Cypr wpisana do Rejestru Spółek pod numerem HE 193588) zbyła na rzecz wyżej opisanej spółki MK Holding S.à r.l. 100 udziałów w spółce Książek Holding sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.000 zł każdy tytułem wniesienia wyżej opisanych udziałów jako wkładu niepieniężnego w zamian za objęcie 1 nowego udziału spółki MK Holding S.à r.l. o wartości nominalnej 1 EUR. Łącznie przedmiotem zbycia na rzecz spółki MK Holding S.à r.l. zostało objęte 1.500 udziałów w kapitale zakładowym spółki Książek Holding sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.000 złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 1.500.000 złotych, stanowiące 100% kapitału zakładowego tej spółki i dające prawo do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki Książek Holding sp. z o.o. Miejscem dokonania transakcji była Warszawa. Transakcja zawarta była jako pozagiełdowa i nastąpiła na podstawie umów przenoszących własność udziałów spółki Książek Holding sp. z o.o. na rzecz MK Holding S.à r.l. na wyżej opisanych zasadach, w zamian za udziały spółki MK Holding S.à r.l.

Spółka Książek Holding sp. z o.o. posiada 29.364.131 akcji w kapitale zakładowym Marvipol S.A., co stanowi 70,67% kapitału zakładowego Marvipol S.A. i dających prawo do 29.364.131 głosów, co stanowi 70,67% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej spółki, wobec czego wyżej opisana transakcja stanowiła pośrednie zbycie wyżej wymienionej liczby akcji Marvipol S.A.

Następnie, dnia 6 lipca 2015 roku nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego spółki MK Holding S.à r.l. o 1 EUR, a umorzeniu uległ udział przysługujący spółce Cosinda Holdings Limited (objęty w ramach wyżej opisanego podwyższenia kapitału zakładowego spółki MK Holding S.à r.l.), wobec czego spółka ta nie jest już od tej daty wspólnikiem spółki MK Holding S.à r.l. (jedynym wspólnikiem pozostaje więc Pan Mariusz Wojciech Książek).

W związku z tym, iż posiadam w chwili dokonywania niniejszego zawiadomienia 100% udziałów spółki MK Holding S.à r.l., która jest właścicielem 100% udziałów spółki Książek Holding sp. z o.o., zaś Książek Holding sp. z o.o. jest bezpośrednio w posiadaniu 29.364.131 akcji Marvipol S.A. stanowiących 70,67% kapitału zakładowego i uprawniających do 29.364.131 głosów na Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A., co stanowi 70,67% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A., w dalszym ciągu pośrednio posiadam akcje Marvipol S.A. w takiej ilości i tenże stan posiadania wskutek dokonania wyżej opisanej transakcji nie uległ zmianie.

Informuję jednocześnie, iż brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o Ofercie.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-07-07Łukasz SekułaPełnomocnik

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »