Reklama

POLJADLO (PLJ): Informacja o transakcji

Raport bieżący nr 14/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polskie Jadło SA z siedzibą w Krakowie, w powołaniu na

§5 pkt. 6 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 259) (dalej rozporządzenie)z zachowaniem terminu określonego w §100 rozporządzenia

zawiadamia, iż emitent nabył papiery wartościowe wyemitowane przez emitenta

w wykonaniu obowiązku określonego w §12 rozporządzenia

oraz wskazuje:

1) podstawę prawną nabycia papierów wartościowych;

Umowa pożyczki niepieniężnej zawarta na podstawie art. 720 kodeksu cywilnego

2)liczbę nabytych lub zbytych papierów wartościowych;

700.000,00 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki Polskie Jadło S.A

3) przyczyny i cel nabycia lub zbycia papierów wartościowych;

Zwiększenie dostępności do pozyskania środków finansowych.

4) średnią jednostkową cenę nabycia lub zbycia papieru wartościowego;

0,051 PLN

5) wskazanie wartości nominalnej akcji i ich udziału w kapitale zakładowym emitenta oraz określenie liczby głosów na walnym zgromadzeniu, odpowiadających nabytym lub zbytym akcjom emitenta - w przypadku nabycia lub zbycia przez emitenta lub jednostkę od niego zależną akcji własnych emitenta;

Wartości nominalnej każdej akcji wynosi 0,05 zł (słownie: pięć groszy).

Udział akcji w kapitale zakładowym emitenta: 3,21%

Liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 2,14 %

6)wskazanie łącznej liczby posiadanych akcji emitenta wraz z określeniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu odpowiadających posiadanym akcjom emitenta - w przypadku nabycia lub zbycia przez emitenta lub jednostkę od niego zależną akcji własnych emitenta;

Łączna liczba posiadanych akcji emitenta: 700,000

Emitent nie uzyskał prawa do głosowania nabytymi akcjami z związku z aktualną regulacją prawną (Emitent nie może głosować na podstawie posiadanych akcji własnych)

7)szczegółowe określenie rodzaju zagrożenia wraz z określeniem wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje - w przypadku nabycia przez emitenta akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w celu zapobieżenia, bezpośrednio zagrażającej spółce, poważnej szkodzie.

Nie dotyczy
Jan Kościuszko - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Polskie | Polskie Jadło SA | polskie jadło | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »