Reklama

WOJAS (WOJ): Informacja o trwałym niestosowaniu zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Raport bieżący nr 8/2014

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd WOJAS S.A. z siedzibą w Nowym Targu (dalej: "Emitent") działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przekazuje informację o niestosowaniu w sposób trwały zasady ładu korporacyjnego wskazanych w zbiorze o nazwie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Giełdy nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku (dalej: "Dobre Praktyki Giełdowe").

Reklama

I

Emitent nie stosuje po części trwale zasady określonej w części I pkt 9 Dobrych Praktyk Giełdowych, zgodnie z którą, GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.

Wyjaśnienie:

Dotychczasowe składy Zarządu i Rady Nadzorczej nie zapewniały zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w pełnieniu funkcji zarządzających i nadzorczych. Skład Zarządu stanowią w 100% mężczyźni, natomiast skład Rady Nadzorczej stanowią 40% kobiety i 60% mężczyźni, w związku z czym Emitent w części spełnia w/w zasadę.

Emitent nie stosuje po części trwale zasady określonej w części I pkt 12 Dobrych Praktyk Giełdowych, zgodnie z którą, Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wyjaśnienie

Spółka ze względów technicznych nie zapewnia akcjonariuszom możliwości wykonywania głosu poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W pozostałym zakresie umożliwia akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym umożliwia głosowanie pisemne. Zgodnie z art. 406[5] § 1 k.s.h. wymóg zapewnienia przez Spółkę udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest fakultatywny, a ponadto warunkiem dopuszczalności stosowania takiego rozwiązania jest określenie w statucie możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Emitenta oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje takiej możliwości, co w świetle powołanego przepisu wyklucza realizację tej praktyki przez Spółkę.

II

Emitent nie stosuje trwale zasady określonej w części II pkt 1 ppkt 2a) Dobrych Praktyk Giełdowych, w myśl której na swojej korporacyjnej stronie internetowej emitent zamieszcza, "corocznie w IV kwartale – informacje o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w Zarządzie i Radzie Nadzorczej spółki w okresie ostatnich dwóch lat."

Wyjaśnienie:

Skład władz Spółki jest na bieżąco aktualizowany za pośrednictwem raportowania bieżącego oraz strony internetowej http://ri.wojas.pl/ Informacje odnośnie historycznego składu organów zarządzających i nadzorujących znajdują się w raportach okresowych. Tym samym w ocenie Emitenta niestosowanie omawianej zasady ładu korporacyjnego nie narusza interesów akcjonariuszy ani nie ogranicza ich w dostępie do tych informacji.

Emitent nie stosuje w sposób trwały zasady określonej w części II pkt 1 ppkt 9a) Dobrych Praktyk Giełdowych, zgodnie z którą Emitent zamieszcza, na swojej korporacyjnej stronie internetowej, zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, w formie audio lub wideo.

Wyjaśnienie:

Spółka prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, jednak nie transmituje obrad walnego zgromadzenia poprzez sieć Internet, rejestruje przebieg obrad lecz nie upublicznia go na swojej stronie internetowej. Emitent przekazuje zgodnie z przepisami prawa, treści podjętych uchwał wraz z wynikami głosowań, w drodze raportu bieżącego, jak również zamieszcza te informacje na korporacyjnej stronie internetowej Emitenta.

Emitent nie stosuje w sposób trwały zasady określonej w części II pkt 1 ppkt 14) Dobrych Praktyk Giełdowych, zgodnie z którą Spółka podaje informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły.

Wyjaśnienie:

W Spółce nie została przyjęta reguła odnośnie zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, stąd zasada ta nie była stosowana.

Emitent nie stosuje trwale zasady określonej w części II punkt 2 Dobrych Praktyk Giełdowych, zgodnie z którą Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1

Wyjaśnienie:

Niestosowanie powyższej zasady jest związane z pracami nad dostosowaniem strony internetowej do wymogów wynikających z Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW. W opinii Emitenta niepełne stosowanie tej praktyki nie wpływa negatywnie na dostęp aktualnych akcjonariuszy jak i potencjalnych inwestorów do istotnych informacji dotyczących Emitenta.

Emitent nie stosuje trwale zasady określonej w części III punkt 8 Dobrych Praktyk Giełdowych, zgodnie z którą w zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych....

Wyjaśnienie:

U Emitenta Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Zgodnie z punktem 7.2 Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych… w spółce nie są powoływane komitety ze względu na małą liczbę członków w Radzie. Funkcje komitetów wykonywane są przez Radę Nadzorczą jako całość.

IV

Emitent nie stosuje w sposób trwały zasady zawartej w części IV punkt 10 Dobrych Praktyk Giełdowych w myśl której Emitent powinien zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

1) transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym, niż miejsce obrad.

Wyjaśnienie:

Spółka nie zapewnia transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym ani dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. Spółka zapewnia udział akcjonariuszom w obradach walnego zgromadzenia zgodnie z obligatoryjnymi wymogami przepisów prawa, a odstąpienie od stosowania tej zasady w żaden sposób nie zagraża transparentności działań Emitenta, a także rzetelności informacji dotyczących organizacji i przebiegu Walnych Zgromadzeń przekazywanych do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 406[5] § 1 k.s.h. wymóg zapewnienia przez Spółkę udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest fakultatywny, a ponadto warunkiem dopuszczalności stosowania takiego rozwiązania jest określenie w statucie możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Emitenta nie przewiduje takiej możliwości, co w świetle powołanego przepisu wyklucza realizację tej praktyki przez Spółkę.

Emitent nie wyklucza stosowania powyższych zasad w przyszłości.

Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-09Wiesław WojasPrezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: nowym

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »