WIRTUALNA (WPL): Informacja o ustaleniu przez European Media Holding S.à r.l. oraz Jarosława Mikosa ceny sprzedaży oraz liczby akcji w transakcji sprzedaży akcji Spółki w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu - raport 32

Raport bieżący nr 32/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o ustaleniu przez EMH oraz Jarosława Mikosa ceny sprzedaży oraz liczby akcji sprzedawanych w transakcji sprzedaży akcji Spółki w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu zawierającego następujące informacje:

“NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII.

Reklama

W nawiązaniu do informacji prasowej opublikowanej w dniu wczorajszym, European Media Holding S.à r.l. ("EMH”) niniejszym ogłasza, iż zakończona została budowa księgi popytu oraz ustalona została ceny sprzedaży w wysokości 50,0 PLN za jedną akcję Wirtualna Polska Holding S.A. ("Spółka”) oraz liczba sprzedawanych akcji Spółki na 7.793.229. Akcje sprzedawane stanowią 27,18% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 19,51% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Pekao Investment Banking S.A., UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie oraz IPOPEMA Securities S.A. pełnili role Globalnych Koordynatorów (ang. Global Coordinators), a mBank S.A. pełnił rolę Współprowadzącego Księgę Popytu (ang. Bookrunner).

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w żadnej innej jurysdykcji. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, chyba że zostaną zarejestrowane lub na podstawie zwolnienia z obowiązku rejestracji na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku ze zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych”). EMH nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty Prywatnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani nie zamierza przeprowadzić oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał w Stanach Zjednoczonych jest skierowany wyłącznie do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (ang. Qualified Institutional Buyers) ("Kwalifikowany Nabywca Instytucjonalny”), a więc akceptacja otrzymania niniejszego materiału w Stanach Zjednoczonych stanowi potwierdzenie posiadania statusu Kwalifikowanego Nabywcy Instytucjonalnego. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym zastrzeżeniu, mogą być sprzedawane wyłącznie zgodnie z przepisami Regulacji S wydanej na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych, a w Stanach Zjednoczonych Ameryki na mocy zwolnienia z obowiązku rejestracji wynikającego z Ustawy o Papierach Wartościowych wyłącznie na rzecz ograniczonej liczby Kwalifikowanych Nabywców Instytucjonalnych (zgodnie z definicją w Przepisie 144A wydanym na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych) oraz w niektórych innych krajach wyłącznie na rzecz uprawnionych inwestorów instytucjonalnych. Papiery wartościowe są "zastrzeżonymi papierami wartościowymi” zgodnie z definicją w Przepisie 144A wynikającym z przepisów Ustawy o Papierach Wartościowych, a jakikolwiek przydział zostanie dokonany wyłącznie na podstawie pisma inwestora (ang. investor representation letter) sporządzonego przez kupującego.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych, w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której dana oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem oraz, w szczególności nie są przeznaczone do ogłoszenia, publikacji ani dystrybucji na terenie lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady lub Japonii.

Publikacja niniejszej informacji nie stanowi udostępnienia informacji w celu promocji kupna lub nabycia papierów wartościowych ani zachęty do kupna lub nabycia w znaczeniu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ze zmianami ("Ustawa o Ofercie Publicznej”) i nie stanowi kampanii promocyjnej w znaczeniu art. 53 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Niniejszy raport bieżący oraz jakakolwiek późniejsza oferta papierów wartościowych może podlegać wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom w niektórych jurysdykcjach, a osoby odbierające zapoznające się z niniejszym raportem bieżącym lub późniejszą ofertą powinny uzyskać informacje na temat takich ograniczeń oraz ich przestrzegać, a w żadnych okolicznościach nie są uprawnione do przekazania niniejszego raportu bieżącego żadnej innej osobie. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może naruszyć przepisy dotyczące obrotu papierami wartościowymi w danej jurysdykcji.

Oferta Prywatna skierowana jest wyłącznie do osób w Państwach Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które są "kwalifikowanymi inwestorami” w znaczeniu art. 2 ust. 1e Dyrektywy Prospektowej.

Ponadto w Wielkiej Brytanii niniejszy komunikat podlega dystrybucji na rzecz oraz skierowany jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, którzy (i) są firmami inwestycyjnymi (ang. investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) brytyjskiego Zarządzenia z 2005 roku o Promocji Usług Finansowych wydanego na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (promocje finansowe) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) ("Zarządzenie”) oraz (ii) osób, które można zaliczyć do którejkolwiek z kategorii osób opisanych w art. 49 Zarządzenia lub (iii) wszelkich innych osób, na rzecz których może w innym przypadku zostać zgodnie z prawem przestawiona (wszystkie te osoby łącznie są nazywane "uprawnionymi osobami”).

Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, których mogą dotyczyć wspomniane materiały, są dostępne wyłącznie na rzecz uprawnionych osób w Wielkiej Brytanii oraz inwestorów kwalifikowanych w jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza Wielką Brytanią i będą realizowane wyłącznie z takimi osobami.

Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabycia akcji muszą zostać dokonane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji. Pekao Investment Banking S.A., UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie, IPOPEMA Securities S.A. i mBank S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za takie informacje, a informacje te nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji przez powyższe podmioty.

Pekao Investment Banking S.A., UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie, IPOPEMA Securities S.A. i mBank S.A. działają jedynie w imieniu EMH w związku z ofertą i nie ponoszą odpowiedzialności wobec nikogo innego poza EMH w związku ze świadczeniem doradztwa lub zapewnianiem ochrony swoim klientom w związku z jakąkolwiek transakcją w jakichkolwiek sprawach, o których mowa w niniejszym komunikacie.

Pekao Investment Banking S.A., UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie, IPOPEMA Securities S.A. i mBank S.A. lub ich podmioty powiązane mogą również wziąć udział w ofercie jako inwestorzy instytucjonalni.

Pekao Investment Banking S.A. z siedzibą w Warszawie, Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa jest domem maklerskim nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz w ograniczonym zakresie przez inne organy nadzoru w Unii Europejskiej. Informacje o Pekao Investment Banking S.A. i organach nadzoru dostępne są pod adresem www.pekaoib.pl.”

Niniejszy materiał stanowi realizację obowiązków informacyjnych, którym podlega Spółka jako spółka publiczna, której akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w żadnej innej jurysdykcji, ani nie stanowi kampanii promocyjnej w znaczeniu art. 53 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ze zmianami.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-12-01Jacek ŚwiderskiPrezes ZarząduJacek Świderski
2016-12-01Elżbieta Bujniewicz-BelkaCzłonek Zarządu ds. finansowych SpółkiElżbieta Bujniewicz-Belka

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »