Reklama

PEKAO (PEO): Informacja o ustaleniu przez UniCredit S.p.A. ceny sprzedaży oraz liczby akcji w transakcji sprzedaży akcji stanowiących około 10.0% kapitału zakładowego Banku Pekao S.A. w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu

Raport bieżący nr 16/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII.

Reklama

Zarząd Banku Pekao S.A. ("Bank”) niniejszym informuje, iż powziął wiadomość o publikacji przez UniCredit S.p.A. ("UniCredit”) ogłoszenia o ustaleniu przez UniCredit ceny sprzedaży oraz liczby akcji sprzedawanych w transakcji sprzedaży akcji stanowiących około 10,0% kapitału zakładowego Banku w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu zawierającego następujące informacje:

"W nawiązaniu do informacji prasowej opublikowanej w dniu dzisiejszym, UniCredit S.p.A. ("UniCredit”) niniejszym ogłasza, iż sprzedał 26,2 miliona akcji zwykłych Banku Pekao S.A. ("Bank” lub "Spółka”) stanowiących około 10,0 % kapitału zakładowego Spółki. Akcje zostały sprzedane inwestorom instytucjonalnym, za cenę 126 PLN każda w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu ("Oferta Prywatna”).

Wpływy brutto UniCredit z Oferty Prywatnej wyniosły około 3,3 mld PLN (około 749 mln EUR*). Cena uwzględnia dyskont w wysokości 6% w stosunku do ostatniego ogłoszonego wstępnego kursu zamknięcia Pekao, co zgodnie z szacunkami przekłada się na wzrost wskaźnika CET1 Grupy o 12 punktów bazowych.

Po przeprowadzeniu Oferty Prywatnej UniCredit zachowa kontrolny pakiet akcji w Pekao stanowiący 40.1% kapitału zakładowego Spółki. W związku z Ofertą Prywatną, UniCredit zobowiązał się do przestrzegania 90-dniowego okresu ograniczenia zbywalności pozostałych akcji Banku, z zastrzeżeniem zwyczajowych carve-outs.

Niniejsza transakcja, po zakończonym dziś rano, 12 lipca, z sukcesem, uplasowaniu 10% akcji FinecoBank, to kolejny silny sygnał, że UniCredit będzie działać zdecydowanie i płynnie, aby wykorzystać tworzące wartość możliwości zgodnie z odnowioną koncentracją na zdyscyplinowane zarządzanie kapitałem i proaktywne działania w zakresie optymalizacji kapitału. W międzyczasie UniCredit potwierdza, iż jego głównym celem jest dostarczanie swojej wyjątkowej zachodnio-, wschodnio-oraz środkowoeuropejskiej sieci do swojej rozległej bazy klientów.

Morgan Stanley & Co. International plc, Citi, UBS Limited oraz UniCredit Corporate & Investment Banking pełniły rolę Współprowadzących Księgę Popytu (ang. Joint Bookrunners) dla Oferty Prywatnej.

* Zakładając kurs wymiany EUR/PLN na poziomie 4,4171 (referencyjny kurs walutowy EBC z dnia 12 lipca 2016 r.)”

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał stanowi realizację obowiązków informacyjnych, którym podlega Bank jako spółka publiczna, której akcje są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce i nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w żadnej innej jurysdykcji. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, chyba że zostaną zarejestrowane lub na podstawie zwolnienia z obowiązku rejestracji na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku ze zmianami (Ustawa o Papierach Wartościowych”). UniCredit nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani nie zamierza przeprowadzić oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy komunikat w Stanach Zjednoczonych jest skierowany wyłącznie do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (ang. Qualified Institutional Buyers) ("Kwalifikowany Nabywca Instytucjonalny”), a więc akceptacja otrzymania niniejszego komunikatu w Stanach Zjednoczonych stanowi potwierdzenie posiadania statusu Kwalifikowanego Nabywcy Instytucjonalnego. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym zastrzeżeniu, mogą być sprzedawane wyłącznie zgodnie z przepisami Regulacji S wydanej na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych, a w Stanach Zjednoczonych Ameryki na mocy zwolnienia z obowiązku rejestracji wynikającego z Ustawy o Papierach Wartościowych wyłącznie na rzecz ograniczonej liczby Kwalifikowanych Nabywców Instytucjonalnych (zgodnie z definicją w Przepisie 144A wydanym na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych) oraz w niektórych innych krajach wyłącznie na rzecz uprawnionych inwestorów instytucjonalnych. Papiery wartościowe są "zastrzeżonymi papierami wartościowymi” zgodnie z definicją w Przepisie 144A wynikającym z przepisów Ustawy o Papierach Wartościowych, a jakikolwiek przydział zostanie dokonany wyłącznie na podstawie pisma inwestora (ang. investor representation letter) sporządzonego przez kupującego.

Dystrybucja w Kanadzie na rzecz Akredytowanych Inwestorów w prowincjach Ontario oraz Quebec, wyłącznie na rachunki stanowiące także dozwolonych klientów.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych, w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której dana oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem oraz, w szczególności nie są przeznaczone do ogłoszenia, publikacji ani dystrybucji na terenie lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady lub Japonii.

Publikacja niniejszej informacji nie stanowi udostępnienia informacji w celu promocji kupna lub nabycia papierów wartościowych ani zachęty do kupna lub nabycia w znaczeniu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ze zmianami ("Ustawa o Ofercie Publicznej”) i nie stanowi kampanii promocyjnej w znaczeniu art. 53 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Niniejszy raport oraz jakakolwiek późniejsza oferta papierów wartościowych może podlegać wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom w niektórych jurysdykcjach, a osoby odbierające niniejszy komunikat lub późniejszą ofertę powinny uzyskać informacje na temat takich ograniczeń oraz ich przestrzegać, a w żadnych okolicznościach nie są uprawnione do przekazania niniejszego komunikatu żadnej innej osobie.

Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może naruszyć przepisy dotyczące obrotu papierami wartościowymi w danej jurysdykcji.

Niniejszy komunikat skierowany jest wyłącznie do osób w Państwach Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które są "kwalifikowanymi inwestorami” w znaczeniu art. 2 ust. 1e Dyrektywy Prospektowej. Ponadto, w Wielkiej Brytanii niniejszy komunikat podlega dystrybucji na rzecz oraz skierowany jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, którzy (i) są firmami inwestycyjnymi (ang. investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) brytyjskiego Zarządzenia z 2005 roku o Promocji Usług Finansowych wydanego na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (promocje finansowe) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) ("Zarządzenie") oraz (ii) osób, które można zaliczyć do którejkolwiek z kategorii osób opisanych w art. 49 Zarządzenia lub (iii) wszelkich innych osób, na rzecz których może w innym przypadku zostać zgodnie z prawem przestawiona (wszystkie te osoby łącznie są nazywane "uprawnionymi osobami”).

Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, których mogą dotyczyć wspomniane materiały, są dostępne wyłącznie na rzecz uprawnionych osób w Wielkiej Brytanii oraz inwestorów kwalifikowanych w jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza Wielką Brytanią i będą realizowane wyłącznie z takimi osobami.

Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabycia akcji muszą zostać dokonane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji. Morgan Stanley & Co. International plc, Citi, UBS Limited oraz UniCredit Bank AG nie ponoszą odpowiedzialności za takie informacje, a informacje te nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji przez Morgan Stanley & Co. International plc, Citi, UBS Limited oraz UniCredit Bank AG ani UniCredit.

Morgan Stanley & Co. International plc, Citi, UBS Limited oraz UniCredit Bank AG działają jedynie w imieniu UniCredit w związku z ofertą i nie ponoszą odpowiedzialności wobec nikogo innego poza UniCredit. w związku ze świadczeniem doradztwa lub zapewnianiem ochrony swoim klientom w związku z jakąkolwiek transakcją w jakichkolwiek sprawach, o których mowa w niniejszym komunikacie.

Morgan Stanley & Co. International plc, Citi, UBS Limited oraz UniCredit Bank AG mogą również wziąć udział w ofercie jako inwestorzy instytucjonalni.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-07-13Luigi LovaglioPrezes Zarządu Banku, CEO
2016-07-13Elżbieta KrakowiakDyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Prawnego
2016-07-13Dariusz ChoryłoDyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategicznych Analiz Rynkowych

Dowiedz się więcej na temat: UniCredit SpA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »