Reklama

ATLASEST (ATL): Informacja o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego - raport 5

Raport bieżący nr 5/2014

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Rada Dyrektorów spółki Atlas Estates Limited ("Spółka”) niniejszym zawiadamia, że w dniu 23 maja 2014 roku została poinformowana przez jednostki od niego zależne – HGC Gretna Investments Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Jawna ("Pożyczkobiorca”) oraz Gretna Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 spółka komandytowo – akcyjna ("Gretna 4”), że w dniu 23 maja 2014 roku następujące umowy o ustanowieniu zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego zostały zawarte z Osterreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft z siedzibą w Wiedniu ("Bank”) w wykonaniu obowiązków Pożyczkobiorcy wobec Banku wynikających z umowy kredytu z dnia 8 kwietnia 2004 roku (wraz z późn. zmianami) oraz Consent Letter z dnia 31 marca 2014 roku (łącznie "Umowa Kredytu”):

Reklama

1.Umowa o ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego pomiędzy Bankiem a Gretna Investments Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Gretna”) na 90 akcjach w kapitale zakładowym Gretna 4, każda akcja o wartości nominalnej 0,10 zł, o łącznej wartości nominalnej 9 zł, stanowiące 0,009 % akcji w kapitale zakładowym Gretna 4; będące własnością Gretny; zastaw ustanowiony jest do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 70.000.000 Euro; wartość ewidencyjna akcji w księgach wynosi 9 zł.

2.Umowa o ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego pomiędzy Bankiem a Atlas Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie ("FIZAN”) na 499 910 akcjach w kapitale zakładowym Gretna 4, każda akcja o wartości nominalnej 0,10 zł, o łącznej wartości nominalnej 49 991 zł, stanowiące 49,991 % akcji w kapitale zakładowym Gretna 4, będące własnością FIZAN; zastaw ustanowiony jest do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 70.000.000 Euro; wartość ewidencyjna akcji w księgach wynosi 49 991 zł.

3.Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego pomiędzy Bankiem oraz Gretna na wierzytelnościach pieniężnych przysługujących Gretna od Pożyczkobiorcy z tytułu uczestnictwa Gretna w Pożyczkobiorcy jako wspólnik; zastaw ustanowiony jest do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 70.000.000 Euro.

4.Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego pomiędzy Bankiem oraz Gretna 4 na wierzytelnościach pieniężnych przysługujących Gretna 4 od Pożyczkobiorcy z tytułu uczestnictwa Gretna 4 w Pożyczkobiorcy jako wspólnik; zastaw ustanowiony jest do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 70.000.000 Euro.

(łącznie: "Umowy Zastawów”)

W dniu podpisania Umów Zastawów pozostała do spłaty kwota zadłużenia z tytułu Umowy Kredytu wynosiła 230,9 mln zł.

Bank nie jest podmiotem powiązanym ze Spółką.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dziennik Ustaw nr 33, poz. 259) z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Information about execution of the pledge agreements

The Board of Directors of Atlas Estates Limited (the “Company”), hereby notifies that on 23 May 2014 was informed by its subsidiaries HGC Gretna Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna (“Borrower”) and Gretna Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 Spółka komandytowo – akcyjna (“Gretna 4”) that on 23 May 2014 the following registered and financial pledge agreements were executed with Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft with registered seat in Vienna (“Bank”) in fulfilment of the Borrower’s obligations towards Bank resulting from the loan agreement dated 8 April 2004 (as amended) as well as Consent Letter dated 31 March 2014 (jointly “Loan Agreement”):

1)registered and financial pledge agreement executed between the Bank and Gretna Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Warsaw (“Gretna”) over the 90 shares in the share capital of Gretna 4, of the nominal value 0,10 PLN each share, of the joint nominal value of 9 PLN constituting 0,009 % shares in the share capital of the Gretna 4, being the ownership of Gretna; the pledge secures repayment of the Loan Agreement up to the maximum amount of 70,000,000 EUR; the book value of the pledged shares equals 9 PLN;

2)registered and financial pledge agreement executed between the Bank and Atlas Fundusz Zamknięty Aktywów Niepublicznych with its registered seat in Warsaw (“FIZAN”) over the 499 910 shares in the share capital of the Gretna 4, of the nominal value 0,10 PLN each share, of the joint nominal value of 49 991 PLN constituting 49,991 % shares in the share capital of Gretna 4 , being the ownership of FIZAN; the pledge secures repayment of the Loan Agreement up to the maximum amount of 70,000,000 EUR; the book value of the pledged shares equals 49 991 PLN;

3)registered pledge agreement executed between the Bank and Gretna over financial receivables of Gretna being the partner in the Borrower; the pledge secures repayment of the Loan Agreement up to the maximum amount of 70,000,000 EUR;

4)registered pledge agreement executed between the Bank and Gretna 4 over financial receivables of Gretna 4 being the partner in the Borrower; the pledge secures repayment of the Loan Agreement up to the maximum amount of 70,000,000 EUR;

(jointly “Pledge Agreements”)

At the day of signing of the Pledge Agreements total outstanding payment from the Loan Agreement equals to PLN 230,9 million.

Bank is not a related party to the Company.

Legal basis: § 5 section 1 point 1) and 3) of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on the current and periodic disclosures to be made by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state (Polish Journal of Laws of 2009, No. 33, Item 259).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-23Andrew FoxChairman
2014-05-23Guy IndigDirector
2014-05-23Mark ChaseyDirector

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »