Reklama

HERKULES (HRS): Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących, które zostaną ujęte sprawozdaniu finansowym za 2019 r. - raport 20

Raport bieżący nr 20/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Herkules S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w trakcie analiz prowadzonych w procesie sporządzania rocznego sprawozdania finansowego Herkules S.A. za 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules, za 2019 r. stwierdzono konieczność utworzenia następujących odpisów aktualizujących mających wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Emitenta za 2019 r.:

1. odpis aktualizujący wartości niektórych składników majątku trwałego w Herkules S.A., których wartość bieżąca istotnie odbiega od wartości rynkowej na kwotę 7,1 mln zł, co zostało potwierdzone wyceną biegłego rzeczoznawcy majątkowego (mając na uwadze utworzony wcześniej, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., odpis na 5,4 mln zł, łącznie wartość odpisów utworzonych w tej grupie aktywów w całym 2019 r. wyniosła 12,5 mln zł);

Reklama

2. odpis aktualizujący wartość należności handlowych w Herkules S.A., co do których istnieje uzasadnione ryzyko nieściągalności na kwotę 0,5 mln zł (mając na uwadze utworzony wcześniej, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., odpis na 0,5 mln zł, łącznie wartość odpisów utworzonych w tej grupie aktywów w całym 2019 r. wyniosła 1 mln zł);;

Łącznie ujemny wpływ powyższych czynników na skonsolidowany wynik finansowy Emitenta za 2019 r. wynosi 13,5 mln zł i ma charakter niegotówkowy, w tym za okres od dnia 01 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wynosi 7,6 mln zł.

Łącznie wartość istotnych odpisów i rezerw utworzonych w ciężar skonsolidowanego wyniku finansowego Emitenta za 2019 r. wynosi 42,9 mln zł, co obejmuje odpisy określone powyżej oraz odpisy i rezerwy już prezentowane w śródrocznych sprawozdaniach finansowych roku 2019, w tym przede wszystkim odpis na realizację kontraktu pod nazwą "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe SA w ramach NPW ERTMS Część I – wdrożenie systemu GSM-R”, o którym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 50/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.

W jednostkowym sprawozdaniu finansowym dokonano istotnego zmniejszenia wartości udziałów Emitenta w spółce zależnej Gastel Hotele Sp. z o.o., na skutek obniżenia wartości aktywów netto spółki zależnej w relacji do wartości jej udziałów w księgach Emitenta oraz ryzyka, że dysproporcja ta może mieć trwały charakter. Wynikający z powyższego odpis aktualizujący utworzono w wartości 2,5 mln zł, podwyższając uprzednio dokonany w 2019 r. roku odpis 1,5 mln zł. W ten sposób Herkules S.A. dokonała pełnego odpisu wartości powyższych udziałów. Odpis ten będzie miał wpływ wyłącznie na jednostkowy wynik finansowy Herkules S.A. Łącznie w 2019 r. utworzono odpis na całą wartość nominalną tych udziałów czyli 4 mln zł.

Dodatkowo dokonano również odpisu aktualizującego aktywa finansowego w postaci należności z tytułu pożyczki udzielonej przez Herkules S.A. spółce Gastel Hotele Sp. z o.o. na pełną sumę kapitału i naliczonych odsetek, czyli łącznie na kwotę 1,5 mln zł. Odpis ten będzie miał wpływ wyłącznie na jednostkowy wynik finansowy Herkules S.A.

W związku z trwającym procesem przeglądu sprawozdania finansowego Herkules S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules przez biegłego rewidenta, Zarząd Emitenta nie wyklucza konieczności dokonania kolejnych odpisów aktualizujących wartość składników bilansowych. Odpisy zostaną ostatecznie zaprezentowane w rocznym sprawozdaniu finansowym Herkules S.A. za 2019 r. oraz rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Herkules S.A. za 2019 r.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-21Konrad MiterskiWiceprezes Zarządu
2020-04-21Tadeusz OrlikProkurent

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »