Reklama

PLATYNINW (PIW): Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 maja 2015 r.

Raport bieżący nr 24/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Ogłoszenie o umieszczeniu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Reklama

Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. sprawy na żądanie akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 ksh

Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie (00-924), przy ul. Kopernika 36/40, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000126288 (dalej zwanej "Spółką"), działając na podstawie art. 401 § 1 ksh umieszcza w porządku sprawę zgłoszoną przez akcjonariusza: “Powołanie biegłego, posiadającego wiedzę specjalną z zakresu wyceny zorganizowanego przedsiębiorstwa AD.DRĄGOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby wniesienia go jako wkładu niepieniężnego oraz zbycia do spółki A.Drągowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (rewident do spraw szczególnych)”.

Po umieszczeniu sprawy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,

5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

6. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2014

7. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowym 2014

8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2014.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014;

b. zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2014 to jest za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014;

c. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014;

d. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2014 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014;

e. podjęcia uchwały o pokryciu straty za rok 2014 tj. za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014;

f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014;

g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014;

h. powołania biegłego, posiadającego wiedzę specjalną z zakresu wyceny zorganizowanego przedsiębiorstwa AD.DRĄGOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby wniesienia go jako wkładu niepieniężnego oraz zbycia do spółki A.Drągowski Sp. Z o.o. z siedziba w Warszawie (rewident do spraw szczególnych)

i. wyrażenia zgody na wniesienie jako wkład niepieniężny oraz zbycie przedsiębiorstwa Spółki do spółki A.DRĄGOWSKI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

j. wyrażenia zgody na zbycie udziałów w Spółce A.Drągowski sp. z o.o. lub zrzeczenie się przez Spółkę prawa domagania zwrotu aportu;

k. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę rodzaju części akcji imiennych serii A1 oraz akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela oraz uchylenia uprzywilejowania części akcji serii A1 oraz wszystkich akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki,

l. ubiegania się o dopuszczenie 106.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oraz 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i rejestracji 106.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oraz 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

m. zakończenia programu skupu akcji własnych oraz zgody na zbycie akcji własnych

n. zmian w składzie Zarządu Spółki;

o. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

p. ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

q. zamiany statutu Spółki;

r. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Emitenta przekazuje wniosek akcjonariusza z uzasadnieniem, który wpłynął do Spółki w dniu 06.05.2015r.

Jednocześnie Zarząd uzupełnia projekt uchwały w zakresie zgłoszonym przez akcjonariusza.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodany na wniosek akcjonariusza zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 21/2015 z dnia 24.04.2015 roku.

Załączniki:

- wniosek akcjonariusza z uzasadnieniem,

- zaświadczenie biura maklerskiego.

- projekt uchwały

Osoby reprezentujące spółkę:

Członek Zarządu - Danuta Grelewicz Pogórska

Prezes Zarządu - Drągowski Lech

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-06Lech DrągowskiPrezes Zarządu
2015-05-06Danuta Grelewicz-PogórskaCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »