Reklama

BEDZIN (BDZ): Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin" S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 w związku z wnioskami akcjonariuszy Spółki wraz z uzupełnionymi projektami uchwał. - raport 16

Raport bieżący nr 16/2021

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin” S.A. [Spółka] na dzień 30 czerwca 2021 roku [ZWZ] oraz w nawiązaniu do raportów bieżących nr 13/2021, 14/2021 oraz 15/2021 z żądaniami akcjonariuszy dotyczącymi umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ, Zarząd Spółki przekazuje poniżej uzupełniony porządek obrad uwzględniający wnioski akcjonariuszy:

Reklama

Uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektrociepłownia "Będzin” S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r.:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.

4.Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.

5.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6.Przedstawienie sprawozdania finansowego Elektrociepłowni "Będzin” za 2020 rok.

7.Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin” S.A. za 2020 rok.

8.Przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin” S.A. w 2020 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).

9.Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

10.Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:

- sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin” S.A. z oceny Sprawozdania finansowego Elektrociepłowni "Będzin” S.A. za 2020 rok oraz sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin” S.A. w 2020 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres),

- sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin” S.A. z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin” S.A. za 2020 rok,

- sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin” S.A.

o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin” S.A. za lata obrotowe 2019 i 2020.

11.Przedstawienie oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin” S.A. za lata obrotowe 2019 i 2020.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Elektrociepłowni "Będzin” S.A. za 2020 rok.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni "Będzin” S.A. za 2020 rok.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin” S.A. w 2020 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).

15.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin” S.A. za lata obrotowe 2019 i 2020.

16.Przedstawienie koncepcji w zakresie dalszego funkcjonowania Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin” S.A. oraz podjęcie w tym zakresie uchwały, a także

podjęcie uchwały dotyczącej kontynuacji działalności Elektrociepłowni "Będzin” S.A.

17.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2020 rok.

18.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

z wykonywania obowiązków w 2020 roku.

19.Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji oraz danych bezpośrednio lub pośrednio dotyczących aktualnej i prognozowanej sytuacji Spółki oraz grupy Kapitałowej (dalej jako: "Grupa ECB”), w szczególności w obszarze:

a)zdarzeń i okoliczności będących bezpośrednim lub pośrednim źródłem aktualnej sytuacji Spółki oraz Grupy ECB oraz działań Zarządu Spółki zmierzających do zidentyfikowania oraz analiz tych zdarzeń, w tym wykonywanych przez Spółkę działań związanych z nadzorem właścicielskim nad spółkami zależnymi,

w szczególności wobec Energo Utech;

b)transakcji nabycia przez Spółkę akcji spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo- Leasingowe Energo Utech S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu (dalej jako "Energo Utech”), w tym podstaw decyzji o nabyciu przez Spółkę akcji Energo Utech, warunków, ekonomicznej zasadności transakcji, a także wpływu tej transakcji na aktualną i prognozowaną sytuację Spółki oraz Grupy ECB;

c)transakcji związanych z udzielaniem zabezpieczeń i pożyczek w ramach Grupy ECB, a także transakcji z podmiotami powiązanymi ze Spółką oraz członkami Zarządu

i Rady Nadzorczej Spółki (dalej jako: "Transakcje”) w okresie od przeprowadzenia transakcji nabycia przez Spółkę akcji Energo Utech do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym podstaw decyzji o zawarciu Transakcji, warunków, ekonomicznej zasadności zawarcia Transakcji, a także ich wpływu na aktualną

i prognozowaną sytuację Spółki oraz Grupy ECB.

20.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki informacji oraz danych o aktualnej sytuacji Spółki i przyczynach powstania tej sytuacji, jak też spostrzeżeniach poczynionych przez Radę nadzorczą podczas sprawowania nadzoru nad Spółką, w szczególności w obszarze:

a)zdarzeń i okoliczności będących bezpośrednim lub pośrednim źródłem aktualnej sytuacji Spółki oraz Grupy ECB oraz działań Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zmierzających do zidentyfikowania oraz analizy tych zdarzeń, w tym wykonywanych przez Spółkę działań związanych z nadzorem właścicielskim nad spółkami zależnymi, w szczególności wobec Energo Utech;

b)transakcji nabycia przez Spółkę akcji spółki Energo Utech, w tym podstaw decyzji

o nabyciu przez Spółkę akcji Energo Utech, warunków i ekonomicznej zasadności transakcji, a także wpływu tej transakcji na aktualną i prognozowaną sytuację Spółki i Grupy ECB;

c)transakcji związanych z udzieleniem zabezpieczeń i pożyczek w ramach Grupy ECB, a także transakcji z podmiotami powiązanymi ze Spółką oraz członkami Zarządu

i Rady Nadzorczej Spółki (uprzednio oraz dalej jako "Transakcje”) w okresie od przeprowadzenia transakcji nabycia przez Spółkę akcji Energo Utech do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym podstaw decyzji o zawarciu Transakcji, warunków, ekonomicznej zasadności zawarcia Transakcji, a także ich wpływu na aktualną i prognozowaną sytuację Spółki oraz Grupy ECB.

21.Dyskusja w sprawie przedstawionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki informacji oraz danych dotyczących aktualnej i prognozowanej sytuacji Spółki oraz Grupy ECB, w szczególności w obszarze zagadnień zaadresowanych w pkt 1 oraz petitum żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, oraz w sprawie ustalenia osób odpowiedzialnych i przysługujących Spółce z tego tytułu roszczeń, a także: (i) ewentualne podjęcie uchwał dotyczących przyjęcia rekomendacji dla Zarządu Spółki, (ii) ewentualne podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania na koszt Spółki wybranych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki, pod kątem zgodności z prawem oraz interesem Spółki.

22.W sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

23.W sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

24.W sprawie zasad kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki oraz organów spółek zależnych.

25.W sprawie zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki.

26.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uaktualnionej Polityki wynagrodzeń.

27.W sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych.

28.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uzupełnione projekty uchwał wraz z ofertą stanowiącą załącznik do uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki stanowią załączniki do niniejszego raportu i wraz z uzupełnionymi formularzami do głosowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.ecbedzin.pl/dokumenty-korporacyjne/walne-zgromadzenia

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-11Bartosz DryjskiCzłonek Zarządu
2021-06-11Kamil KamińskiCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »