Reklama

ZUE (ZUE): Informacja o wartości umów zawartych z KZA Katowice S.A. - raport 95

Raport bieżący nr 95/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 10 grudnia 2015 roku Spółka otrzymała od KZA Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach ("Podwykonawca") obustronnie podpisany egzemplarz umowy podwykonawczej ("Umowa") związanej z zamówieniem pt. "Rewitalizacja toru nr 2 linii kolejowej nr 131 na odcinku Tarnowskie Góry – Kalety, przebudowa Stacji Boronów oraz przebudowa 18 rozjazdów w stacji Tarnowskie Góry”, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Tczew, odcinek Bydgoszcz Główna - Zduńska Wola - Chorzów Batory" ("Zamówienie”) realizowanym przez Spółkę na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ("Zamawiający”).

Reklama

W związku z powyższym, łączna wartość umów zawartych w ciągu ostatnich 12 miesięcy bezpośrednio pomiędzy Spółką a Podwykonawcą wyniosła 22,6 mln zł netto.

Umową o największej wartości w okresie objętym raportem, jest ww. Umowa.

Na podstawie Umowy Spółka powierzy Podwykonawcy m.in. opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i podwykonawczej dla branży automatyka kolejowa i telekomunikacja oraz realizację robót budowalnych na podstawie opracowanej dokumentacji. Na podstawie Umowy Podwykonawca zobowiązuje się również usunąć wszelkie wady i usterki powstałe w zakresie robót objętych Umową w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi.

Wartość netto Umowy stanowiąca również podstawę kar umownych wynosi 10,7 mln zł, co odpowiada wartości brutto w wysokości 13,1 mln zł.

Termin realizacji przedmiotu Umowy został określony na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Podwykonawca udziela Spółce gwarancji na wykonane w ramach Umowy roboty na okres 97 miesięcy liczony od daty bezusterkowego odbioru końcowego bez wad przez Zamawiającego całości robót objętych Zamówieniem. Przez taki sam okres Podwykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Umowa przewiduje możliwość zapłaty kar umownych przez Podwykonawcę na rzecz Spółki. Podwykonawca zapłaci Spółce kary umowne m.in. za każdy dzień zwłoki, jak również za każdy dzień zwłoki po upływie terminu na usunięcie wad. Podwykonawca zapłaci również karę umowną w wysokości 20% wartości netto Umowy w razie odstąpienia przez Podwykonawcę lub Spółkę od realizacji Umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Podwykonawca. Łączna suma wszystkich naliczonych przez Spółkę kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości netto Umowy.

Umowa przewiduje również możliwość zapłaty kar umownych przez Spółkę na rzecz Podwykonawcy za m.in. każdy dzień zwłoki po terminie przekazania określonej w Umowie dokumentacji przez Spółkę jak również za każdy dzień zwłoki po terminie przekazania placu budowy. Dodatkowo w przypadku odstąpienia od Umowy przez Podwykonawcę lub Spółkę z przyczyn leżących po stronie Spółki, Emitent będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości netto przedmiotu Umowy.

Strony Umowy zastrzegły sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Pozostałe warunki Umowy, w tym m.in. w zakresie możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.

Kryterium uznania łącznej wartości umów za znaczące wynika z faktu, iż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-12-10Wiesław NowakPrezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »