Reklama

ZUE (ZUE): Informacja o wartości umów zawartych z PKP PLK S.A. - raport 4

Raport bieżący nr 4/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2016 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie informacji o łącznej wartości umów zawartych pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej ZUE (ZUE), a spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK), Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, Emitent) informuje, iż w związku z podpisaniem w dniu 20 stycznia 2017 roku umowy z PKP PLK przez konsorcjum z udziałem Spółki na zadanie pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: "Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/ Turze” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 5.2-5 (Umowa), łączna wartość umów zawartych od dnia 15 października 2016 roku pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej ZUE a spółkami z Grupy Kapitałowej PKP PLK wyniosła 139,1 mln zł netto. Na wskazaną wartość składają się zarówno umowy zawierane bezpośrednio pomiędzy ZUE a PKP PLK, jak również wartość ww. umowy zawartej w ramach konsorcjum, o którym mowa poniżej.

Reklama

Umową o największej wartości w okresie objętym raportem, jest ww. Umowa.

Spółka informowała o złożeniu oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym na przedmiotowe zadanie oraz o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w raporcie bieżącym odpowiednio nr 50/2016 z dnia 14 października 2016 roku oraz nr 56/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku.

Umowa została podpisana przez konsorcjum w składzie:

1) Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie (Lider),

2) COMSA S.A. z siedzibą w Barcelonie,

3) ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie,

4) STRABAG sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie,

5) STRABAG Rail a.s z siedzibą w Ústí nad Labem-Střekov (dalej: Konsorcjum).

Wartość netto złożonej przez Konsorcjum oferty: 373,7 mln zł, przy czym oczekiwana wartość wynagrodzenia przypadająca na Spółkę to 124,5 mln zł netto.

Wartość brutto złożonej przez Konsorcjum oferty: 459,7 mln zł.

Dodatkowo Umowa uwzględnia kwotę warunkową w wysokości 25 mln zł, która może być wykorzystana m.in. na roboty dodatkowe.

Termin realizacji zadania wynosi 30 miesięcy od daty podpisania Umowy.

Okres gwarancji udzielonej PKP PLK przez Konsorcjum wynosi 6 lat od daty odbioru końcowego usługi. Okres odpowiedzialności Konsorcjum z tytułu rękojmi za wady wynosi 6 lat.

Umowa przewiduje możliwość zapłaty kar umownych przez Konsorcjum na rzecz PKP PLK w przypadkach wskazanych w Umowie, w tym m.in kara za zwłokę w wykonaniu etapu budowy w stosunku do terminów wskazanych w Umowie. Konsorcjum zapłaci również PKP PLK karę w wysokości 30% wartości brutto Umowy w razie odstąpienia przez PKP PLK lub Konsorcjum od realizacji Umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Konsorcjum. Łączna suma naliczonych kar umownych nie może jednak przekroczyć 30% wartości brutto Umowy.

Zapłata kary umownej nie pozbawia PKP PLK prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Pozostałe warunki Umowy, w tym m.in. w zakresie możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.

Jednocześnie Spółka informuje, że w związku z zawarciem Umowy, na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o łącznej wartości ok. 266 mln zł, natomiast przewidywana wartość wynagrodzenia dla Spółki z przetargów, w których Spółka złożyła oferty z najniższą ceną (samodzielnie lub w konsorcjum) wynosi ok. 930 mln zł.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-01-20Wiesław NowakPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »