Reklama

ZUE (ZUE): Informacja o wartości umów zawartych z Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.

Raport bieżący nr 33/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 7 czerwca 2016 roku konsorcjum w składzie Spółka oraz Strabag sp. z o.o. (Konsorcjum) zawarło z Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. (Tramwaje Warszawskie) oraz Miastem Stołecznym Warszawa (Zamawiający) umowę na zadanie "Budowa linii tramwajowej na Tarchomin – etap II” (Umowa). W związku z powyższym łączna wartość umów zawartych od dnia 13 sierpnia 2015 roku bezpośrednio pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej ZUE (Grupa ZUE) oraz umów, w których spółki z Grupy ZUE występowały w ramach konsorcjum, a Tramwaje Warszawskie wyniosła

Reklama

31,9 mln zł netto.

Umową o największej wartości w okresie objętym raportem, jest ww. Umowa.

Wartość netto Umowy stanowiąca również podstawę kar umownych wynosi 25,7 mln zł, z czego dla Spółki przypada 15,4 mln zł netto. Wartość brutto Umowy wynosi 31,6 mln zł.

Termin realizacji przedmiotu Umowy został określony na dzień 7 lutego 2017 roku.

Konsorcjum udziela 60 miesięcznej gwarancji na wykonane w ramach Umowy roboty liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

Umowa przewiduje możliwość zapłaty kar umownych przez Konsorcjum na rzecz Zamawiającego. Konsorcjum zapłaci Zamawiającemu kary umowne m.in. z tytułu niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu Umowy, jak również za opóźnienie w realizacji robót skutkujące koniecznością przedłużenia terminów ograniczeń lub wyłączeń ruchu kołowego lub tramwajowego wynikających z zatwierdzonych projektów czasowej organizacji ruchu lub terminów wyznaczonych na naradach koordynacyjnych z Zamawiającym. Umowa przewiduje możliwość naliczenia Konsorcjum kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy, które spowodowało odstąpienie od umowy przez Zamawiającego. Łączna suma wszystkich naliczonych przez Zamawiającego kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości netto Umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Pozostałe warunki Umowy, w tym m.in. w zakresie możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.

Kryterium uznania łącznej wartości umów za znaczące wynika z faktu, iż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-07Wiesław NowakPrezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: oo

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »