Reklama

DEBICA (DBC): Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności / uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 października 2018 r. oraz udzieleniu zabezpieczenia roszczenia przeciwko Spółce

Raport bieżący nr 31/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (dalej: "Spółka”) informuje, że w dniu 15 listopada 2018 r. otrzymał z Sądu Okręgowego w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy (dalej: "Sąd”):

Reklama

a) odpis pozwu wniesionego przez następujące fundusze zarządzane przez Altus TFI S.A.:

ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji z siedzibą w Warszawie; ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych z siedzibą w Warszawie; ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych oraz Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego; ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 z siedzibą w Warszawie; ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2 z siedzibą w Warszawie; ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji+ z siedzibą w Warszawie; ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z siedzibą w Warszawie, z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego; Altus Subfundusz Stabilnego Wzrostu; Altus Subfundusz Optymalnego Wzrostu; Altus Subfundusz Akcji; ALTUS 15 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (dalej "fundusze zarządzane przez Altus TFI S.A.”)

o stwierdzenie nieważności, ewentualnie o uchylenie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z dnia 23.10.2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki (dalej: "Uchwała”).

b) odpis postanowienia Sądu z dnia 13 listopada 2018 roku o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. poprzez:

- wstrzymanie wykonania i skuteczności oraz wstrzymanie wszelkich skutków prawnych Uchwały.

- zakazanie Spółce podejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do zarejestrowania zmiany Statutu lub wysokości kapitału docelowego Spółki na podstawie Uchwały, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania o uchylenie Uchwały;

- zawieszenie postępowania rejestrowego toczącego się przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod sygn. akt: 18418/18 o wpis zmian Statutu Spółki oraz kapitału docelowego Spółki wynikających z Uchwały;

- w razie zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki lub wysokości kapitału docelowego Spółki zgodnie z Uchwałą, zakazanie Zarządowi Spółki podejmowania jakichkolwiek czynności na podstawie art. 6a Statutu Spółki dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w tym w szczególności związanych z ustaleniem ceny emisyjnej nowych akcji Spółki, pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji Spółki oraz oferowaniem nowych akcji Spółki;

- w razie zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki lub wysokości kapitału docelowego Spółki zgodnie z Uchwałą, zakazanie Radzie Nadzorczej Spółki podejmowania jakichkolwiek czynności na podstawie art. 6a Statutu Spółki dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w tym w szczególności związanych z ustaleniem ceny emisyjnej nowych akcji Spółki oraz pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji Spółki.

W pozostałym zakresie wniosek został oddalony.

Postanowienie Sądu nie jest prawomocne.

Po zapoznaniu się z powództwem oraz postanowieniem Sądu Spółka podejmie odpowiednie kroki prawne.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 19 ust. 1 pkt 10 i 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-11-15Leszek SzafranPrezes Zarzadu - Dyrektor ds. Sprzedaży
2018-11-15Ireneusz MaksymiukCzłonek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »