Reklama

FAMUR (FMF): Informacja o wpływie pandemii COVID-19 na działalność Emitenta - raport 10

Raport bieżący nr 10/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Emitent", "Spółka" lub "FAMUR”) informuje o wpływie pandemii COVID-19 na działalność Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta.

Do momentu publikacji niniejszego raportu, działalność Emitenta nie została znacząco zakłócona. Produkcja oraz dostawy zamówionych przez kontrahentów maszyn i urządzeń przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem i nie zgłoszono przypadków od odbiorców zmiany zakresu, wstrzymania czy rezygnacji z realizowanych aktualnie zamówień. Stan zapasów jest na bieżąco monitorowany i wszelkie niezbędne zamówienia są składane z odpowiednim wyprzedzeniem w celu zapewnienia ciągłości i stabilności dostaw niezbędnych do utrzymania produkcji. Nie zanotowano również istotnych przypadków przerwania czy opóźnienia w pracach zleconych kooperantom Emitenta. Stan absencji wśród wszystkich pracowników Emitenta związany ogólnie z chorobą lub koniecznością opieki nad dzieckiem także nie odbiega istotnie od średniej obserwowalnej sprzed stanu pandemii COVID-19 .

Reklama

Zarząd Emitenta podjął szereg działań zmierzających do ograniczenia wpływu pandemii COVID-19 na działalność Grupy, a w szczególności mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz utrzymanie ciągłości operacyjnej Grupy Famur. W celu ograniczenia kontaktów i tym samym minimalizacji ryzyka całkowitego wyłączenia kluczowych funkcji, zakłady produkcyjne zostały podzielone na strefy, a pracownicy biurowi poszczególnych komórek organizacyjnych, w miarę możliwości, zostali dobrani na w pełni zastępowalne zespoły, pracujące w dwóch różnych lokalizacjach, również w systemie pracy zdalnej. Jednocześnie Emitent utrzymuje świadczenie usług serwisowych, gdzie w celu minimalizacji ryzyka związanego z brakiem możliwości ich świadczenia lub ich istotnym ograniczeniem, wydzielono trzy odrębne lokalizacje dla trzech grup serwisowych (wzajemny kontakt został ograniczony do komunikacji za pośrednictwem telefonu, e-poczty lub innych środków komunikacji zdalnej). Wyodrębniono dodatkowe zespoły pełniące dyżury domowe, ograniczono kontakt z centralą, wprowadzono specjalne procedury poboru materiału z magazynu (pola wydawcze bez kontaktu z pracownikami) oraz przygotowano alternatywną lokalizację dla dyspozytorni. Emitent dąży również do zapewnienia funkcjonowania jednostkom odpowiedzialnym za bieżącą współpracę z klientami oraz pozostałym funkcjom wsparcia w celu zapewnienia ciągłości procesów biznesowych.

Biorąc pod uwagę ogólną sytuację rynkową i pojawiające się w domenie publicznej informacje ze strony kontrahentów o rozważanej przez podmioty branżowe rewizji założeń budżetowych na rok 2020 w części dotyczącej planowanych inwestycji można spodziewać się, że ich poziom będzie ulegał ograniczeniu. Dodatkowo zmniejszone wydobycie oraz zmiana organizacji pracy u głównych kontrahentów Emitenta na skutek pandemii COVID-19 może przekładać się na obniżenie przychodów Grupy Emitenta m. in. z tytułu dzierżaw oraz usług serwisowych ("aftermarket”). W dniu 2 kwietnia 2020 roku jeden z głównych kontrahentów Emitenta, którego udział w sprzedaży Grupy Famur za rok 2019 wyniósł ok 22% ogłosił wystąpienie w swojej spółce stanu siły wyższej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz związanymi z tym ograniczeniami, działaniami rządów państw i przedsiębiorstw na świecie. W związku z dużym poziomem ogólności komunikatu Emitent zwróci się do tego kontrahenta o wskazanie, czy ogłoszony przez niego stan siły wyższej może wpływać na wzajemne zobowiązania kontraktowe, a jeśli tak to w jaki sposób i na jakiej podstawie.

Potencjalna skala spadku przychodów krajowych i z eksportu (dostawy, dzierżawy i 'aftermarket') z powyższych przyczyn może obniżyć łączne przychody Emitenta w roku 2020 o ok 16% względem wstępnie zakładanych przychodów na rok 2020 sprzed wystąpienia pandemii COVID-19.

W celu dostosowania struktury kosztów do oczekiwanych potrzeb rynkowych wynikających z ogólnoświatowego spowolnienia gospodarczego i sytuacji na rynku węgla, na które nałożyły się problemy związane z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2, Emitent rozpoczął na początku roku 2020 analizę kosztów, w tym struktury zatrudnienia w obszarze centralnych funkcji wsparcia w Famur S.A. W dniu 13 marca 2020r. powiadomiono stronę społeczną o planowanych zwolnieniach grupowych obejmujących 84 etaty w obszarze centralnych funkcji wsparcia w Famur S.A. (względem 2 622 przeciętnego zatrudnienia w 2019 r. w Famur S.A.). Po spełnieniu wszystkich przewidzianych prawem procedur związanych ze zwolnieniami grupowymi, z końcem marca 2020 r. rozpoczęto wręczanie wypowiedzeń.

Dążąc do ograniczania kosztów działalności a także uwzględniając postulaty od niektórych pracowników dotyczące ich obaw o stanu zdrowia w sytuacji wykonywania pracy w obliczu zagrożenia epidemiologicznego Emitent w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi działającymi w Famur S.A., zmienił organizację działalności operacyjnej i wprowadził w wybranych oddziałach przerwę urlopową w okresie 6-10 kwietnia 2020 r.

W celu minimalizacji ryzyka nieterminowego lub braku spływu należności Emitent wprowadził wzmożoną analizę płynności i również w tym obszarze nie odnotowano istotnych odchyleń od stanu sprzed wystąpienia pandemii COVID-19. Pojawiło się jednak ryzyko ewentualnych opóźnień w spłacie wymaganych należności od jednego z istotnych kontrahentów krajowych (udział w obrotach Grupy za 2019 rok wyniósł ok 24%). Ze względu na znaczący udział wszystkich należności od tego kontrahenta, które na dzień sporządzenia raportu w znaczącej części nie są jeszcze wymagalne, Emitent monitoruje to ryzyko i pozostaje w stałym kontakcie z kontrahentem. W razie stwierdzenia znaczącego pogorszenia się jakości tych należności i przez to znaczącego wpływu na fundamenty Emitenta, niezwłocznie poinformuje o tym rynek. Emitent pozostaje również w stałym kontakcie z instytucjami finansującymi jego działalność i dotychczas nie została zgłoszona z ich strony żadna chęć zmiany istniejących warunków umów czy postawienie ich w stan wymagalności.

W całej Grupie Kapitałowej zarejestrowano trzy zgłoszenia (jedno ze spółki zależnej oraz dwa ze spółki stowarzyszonej Emitenta) o zaburzeniach w realizacji trzech niezależnych kontraktów na rynkach zagranicznych (Francja, Holandia i Bułgaria) bezpośrednio związane z wprowadzonymi na skutek rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 ograniczeniami w funkcjonowania kopalń (Francja, Bułgaria), gdzie realizowane są kontrakty, a także ograniczeniami w przemieszczaniu się transgranicznym osób (Holandia). Ponadto zaburzenia w realizacji końcowego etapu (tj. montażu) występują w kontrakcie, realizowanym przez Emitenta na rynku chińskim, które ze względu na czas i okoliczności ich wystąpienia również należy łączyć w pośredni sposób z panującą globalnie pandemią. Na dzień przekazania niniejszego raportu do informacji publicznej brak jest wystarczających przesłanek świadczących o tym, że wpływ powyższych przypadków związanych z realizowanymi kontraktami na bieżącą lub przyszła sytuację Grupy Kapitałowej Emitenta może mieć charakter istotny.

Zarząd na bieżąco monitoruje rozwój zagrożenia związanego z pandemią COVID-19 i jej potencjalny wpływ na rynki, na których działa Grupa Famur, a w konsekwencji na sytuację operacyjną Emitenta. Jednocześnie ocenia, czy i jakie ewentualne korekty będą niezbędne w planowaniu biznesowym Grupy Famur i w razie stwierdzenia ich znaczącego wpływu na działalność Grupy Famur niezwłocznie poinformuje o tym rynek.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-03Mirosław BendzeraPrezes Zarządu
2020-04-03Beata ZawiszowskaWiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »