Reklama

RAFAKO (RFK): Informacja o wprowadzeniu do obrotu giełdowego i notowaniu praw do akcji serii J RAFAKO S.A.

Raport bieżący nr 25/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Reklama

Zarząd RAFAKO S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 28 lipca 2015 r. powziął wiadomość o uchwale Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW”) nr 727/2015 z dnia 28 lipca 2015 r., na podstawie której Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 29 lipca 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 15.331.998 (piętnaście milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki ("Prawa do Akcji”), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLRAFAK00067. Prawa do Akcji będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą RAFAKO-PDA i oznaczeniem RFKA.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382) w związku z § 34 ust. 1 pkt 2) i 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 133).

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał, ani żadna jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych RAFAKO S.A. ("Spółka”). Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski ("Oferta”) ("Prospekt”) i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 lipca 2015 r. stanowi wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami, komunikatami aktualizacyjnymi do Prospektu oraz informacją o ostatecznej cenie emisyjnej i liczbie akcji oferowanych, jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce. Prospekt został opublikowany w dniu 6 lipca 2015 r. i wraz z opublikowanymi po tym dniu aneksami, komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz informacją o ostatecznej cenie emisyjnej i liczbie akcji oferowanych jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.rafako.com.pl).

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Przed podjęciem decyzji o nabyciu akcji Spółki w Ofercie inwestorzy powinni zapoznać się z treścią Prospektu, wszystkich opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-07-28Agnieszka Wasilewska-Semail Prezes Zarządu
2015-07-28Krzysztof BurekWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »