Reklama

ENELMED (ENE): Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. zwołanego na dzień 7 lipca 2020 roku wraz z projektami uchwał - raport 10

Raport bieżący nr 10/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 7 lipca 2020 roku. Zmiany zostały dokonane na wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, tj. Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień”.

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień” złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad następujących spraw:

Reklama

- podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki,

- podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.

W uzasadnieniu wnioskodawca wskazał, że w jego ocenie rozszerzenie liczebności Rady Nadzorczej Spółki podniesie, w związku z treścią art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, poziom bezpieczeństwa funkcjonowania organu Spółki oraz pozwoli lepiej odzwierciedlić strukturę akcjonariatu w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Wnioskodawca przedłożył także projekty uchwał odnośnie do tych punktów porządku obrad.

W związku z powyższym Zarząd Spółki przedstawia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 7 lipca 2020 r., uwzględniający zmiany wprowadzone na wniosek ww. akcjonariusza. Zmiany polegają na wprowadzeniu do porządku obrad po dotychczasowym punkcie 17 kolejnych punktów 18 i 19, a dotychczasowy punkt 18 został oznaczony jako 20.

Po wprowadzonych zmianach porządek obrad obejmuje:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) przyjęcie porządku obrad;

5) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2019 roku;

6) rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL MED S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL MED za rok obrotowy 2019;

7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019;

8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2019 roku;

9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL MED S.A. za rok obrotowy 2019;

10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL MED za rok obrotowy 2019;

11) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2019;

12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 członkom Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.:

- Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu,

- Bartoszowi Adamowi Rozwadowskiemu,

- Piotrowi Arturowi Janaszek-Seydlitz;

13) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 członkom Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.:

- Annie Marii Rozwadowskiej,

- Annie Piszcz,

- Adamowi Augustynowi Ciuhakowi,

- Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu,

- Andrzejowi Henrykowi Sałasińskiemu;

14) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń;

15) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;

16) podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki;

17) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz przyjęcia tekstu jednolitego tego Regulaminu;

18) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki;

19) podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki;

20) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje projekt zmienionej uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, uwzględniający zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie ww. akcjonariusza, oraz projekty uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad na wniosek ww. akcjonariusza, tj. projekty uchwał w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki oraz w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki. Treść pozostałych projektów uchwał nie uległa zmianie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-18Jacek Jakub RozwadowskiPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »