Reklama

MDIENERGIA (MDI): Informacja o wstępnych, szacunkowych, niezaudytowanych wynikach finansowych MDI Energia S.A. za 2016 rok.

Raport bieżący nr 6/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą: MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Emitentem”) informuje, że po zakończeniu agregacji danych finansowych realizowanej na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 w dniu 15 marca 2017 r. podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wybranych wstępnych wyników finansowych Emitenta za rok 2016, z uwagi na fakt, iż wyniki te odbiegają od wyników finansowych uzyskanych w poprzednim roku. Ostateczne sprawozdanie finansowe zostanie przyjęte przez Zarząd Emitenta po zakończeniu przez biegłego rewidenta badania, w wyniku którego wstępne wartości finansowe mogą ulec zmianie.

Reklama

Wstępna wartość przychodów ze sprzedaży w 2016 roku była na poziomie istotnie niższym niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, o czym Zarząd informował w Raporcie Bieżącym Emitenta numer 52/2016. W związku z opóźnieniem aukcji organizowanych przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) dla projektów wytwarzania energii z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Emitent nie realizował w roku 2016 nowych projektów energetyki OZE. Emitent zawarł siedem umów na wykonanie projektów technologicznych, projektów wykonawczych, projektów powykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz budowę i uruchomienie siedmiu elektrociepłowni na biogaz rolniczy, których rozpoczęcie realizacji nastąpi po rozstrzygnięciu aukcji URE, prawdopodobnie w 2017 roku.

Na dzień publikacji niniejszego raportu, Emitent oszacował wstępne i niezaudytowane pozycje rachunku zysków i strat Emitenta w roku 2016:

• wstępne przychody netto Emitenta ze sprzedaży wyniosły 162,6 miliona PLN (208,7 miliona PLN w roku 2015);

• wstępny zysk na działalności operacyjnej wyniósł 5,7 miliona PLN (8,0 miliona PLN w roku 2015);

• wstępny zysk netto wyniósł 5,9 miliona PLN (strata netto 1,7 miliona w roku 2015).

W wyniku zmiany wartości wstępnych przychodów oraz innych wstępnych pozycji i wskaźników sprawozdania finansowego – między innymi wstępnego zysku za działalności operacyjnej i wstępnego zysku netto - Emitent nie osiągnął poziomu wskaźników wymaganych w umowach kredytowych niektórych banków, w poniższych dwóch z siedmiu wskaźników:

1. roczna wartość EBITDA rozumiana jako suma zysku netto, odsetek, podatku dochodowego i amortyzacji – nie mniej niż 8,0 milionów PLN: wstępna wartość w 2016 roku wyniosła 6,0 miliona PLN;

2. wskaźnik DSCR rozumiany jako EBITDA (liczona jak w punkcie 1 powyżej) pomniejszona o podatek dochodowy do sumy przypadających w danym okresie spłat kapitału i odsetek z tytułu zobowiązań finansowych – nie mniejszy niż 1,3: wstępna wartość w roku 2016 wyniosła 1,0.

Przejściowe nie osiągnięcie przez Emitenta powyższych wskaźników nie wpłynęło na realizację i terminowość jakichkolwiek spłat zobowiązań Emitenta z tytułu zawartych umów kredytowych. Zarząd Emitenta prowadzi rozmowy z bankami finansującymi działalność Emitenta na temat modyfikacji zapisów umów kredytowych i niezakłóconej kontynuacji współpracy.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-15Grzegorz SochackiPrezes Zarządu
2017-03-15Mirosław MarkiewiczWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »