Reklama

AMPLI (APL): Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2011 oraz przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych za rok 2012

Raport bieżący nr 15/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ RAPORTU:

Spółka Akcyjna "Ampli" informuje, że w dniu 28 października 2010 roku Rada Nadzorcza wybrała Biuro Usług Księgowych i Weryfikacji Bilansów Maciej Kubica, ul. Budzisz 28, 39-200 Dębica (nr ewid. biegłego rewidenta Macieja Kubica: 2006/959), wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 79 - jako podmiot, z którym ma zostać zawarta umowa o przeprowadzenie:

- badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego AMPLI S.A. za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.,

- badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AMPLI S.A. za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.,

- przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego AMPLI S.A. za okres od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. oraz

- przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AMPLI S.A. za okres od 01.01.2012r. do 30.06.2012r.,

Emitent korzystał już wcześniej z usług Biura Usług Księgowych i Weryfikacji Bilansów Maciej Kubica, które jak dotąd przeprowadziło na zlecenie Spółki badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego AMPLI S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AMPLI S.A. - za rok 2009 i 2010. Biuro to dokonało również przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego AMPLI S.A. oraz półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AMPLI S.A. - za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. oraz za okres od 01.01.2011r. do 30.06.2011r.,

Rada Nadzorcza AMPLI SA dokonała powyższego wyboru zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, działając w oparciu o postanowienie § 22 podpunktu h) Statutu Spółki, który przyznaje Radzie Nadzorczej taką kompetencję.

PODSTAWA PRAWNA:

Raport przekazywany jest na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 19 i § 25 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539).
Waldemar Madura - Prezes Zarządu
Maria Koszek - Główny Księgowy - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: rok 2011 | Emitent | Ampli SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »