IDEABANK (IDA): INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI PREZESA UOKIK - raport 7

Raport bieżący nr 7/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("UOKiK”) nr RGB-1/2020 ("Decyzja”) w sprawie stosowania przez Emitenta praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w której:

1) na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ("Ustawa”) uznano za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy - stwierdzając jednocześnie zaniechanie stosowania tej praktyki z dniem 30 kwietnia 2018 r. - działania Emitenta polegające na:

Reklama

a) proponowaniu konsumentom, którzy związani byli z Emitentem umową o lokatę bankową, nabycia obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez GetBack S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("GetBack”) w sytuacji w której warunki emisji tych obligacji w zakresie ryzyka inwestycyjnego, nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów ustalonym w oparciu o:

(i) charakterystykę produktów dostępnych w ofercie Idea Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z których dotychczas korzystali ww. konsumenci

(ii) oświadczenia składane przez tych konsumentów w toku oferowania im obligacji korporacyjnych emitowanych przez GetBack Spółkę Akcyjną w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przez Idea Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie,

b) proponowaniu konsumentom, którzy związani byli z Emitentem umową o lokatę strukturyzowaną lub umową ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nabycia, obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez GetBack, w sytuacji, w której warunki emisji tych obligacji w zakresie akceptowalnego ryzyka inwestycyjnego, nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów ustalonym w oparciu o:

(i) wypełniane przez konsumentów - przy nabywaniu lokaty strukturyzowanej lub umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - ankiety, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,

(ii) oświadczenia składane przez tych konsumentów w toku oferowania im obligacji korporacyjnych emitowanych przez GetBack Spółkę Akcyjną w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przez Idea Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie,

c) proponowaniu konsumentom, którzy nie byli związani z Emitentem umową, nabycia obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez GetBack, w sytuacji w której warunki emisji tych obligacji w zakresie akceptowalnego przez nich ryzyka inwestycyjnego nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów ustalonym przez Emitenta w oparciu o ich oświadczenia złożone w toku oferowania im obligacji korporacyjnych emitowanych przez GetBack;

2) na podstawie art. 26 ust. 2 w zw. z art. 27 ust. 4 Ustawy nałożono na Emitenta obowiązek usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, o których mowa w pkt 1 powyżej, w ten sposób, że Emitent dokona wypłaty wszystkim obligatariuszom, którzy nabyli obligacje GetBack w związku ze złożeniem im propozycji nabycia tych obligacji przez Emitenta, rekompensaty publicznej ("Rekompensata”) w wysokości 20% liczonej od kwoty zainwestowanych środków w wysokości 50.000 zł jako minimalnego progu wymaganego przy zapisie na obligacje GetBack, przy czym dla konsumentów, którzy łącznie zainwestowali jedynie 40.000 zł, kwota Rekompensaty będzie obliczana od tej kwoty faktycznie zainwestowanej - w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania od konsumenta wypełnionego wniosku obligatariusza (spełniającego warunki wskazane w Decyzji), z zastrzeżeniem, że wypłata Rekompensaty nie dotyczy obligatariuszy, którzy na dzień złożenia przez nich wniosku, o którym mowa powyżej:

a) zawarli ugodę z Idea Bank w związku z nabyciem za pośrednictwem ww. Banku obligacji GetBack, albo

b) uzyskali prawomocne orzeczenie sądu powszechnego lub sądu polubownego albo innej instytucji uprawnionej do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, w której stroną tychże rozstrzygnięć był Emitent, albo

c) w oparciu o inne zdarzenia, niewymienione w lit. a) i b) powyżej, uzyskali całkowity zwrot środków finansowych pierwotnie zainwestowanych w obligacje GetBack zaoferowane przez Emitenta,

d) w oparciu o inne zdarzenia, niewymienione w lit. a) i b) powyżej, uzyskali częściowy zwrot środków finansowych pierwotnie zainwestowanych w obligacje GetBack zaoferowane przez Emitenta, jeżeli łączna wypłata tych środków finansowych ze wszystkich źródeł (tj. łącznie z Rekompensatą) miałaby przekroczyć sumę pierwotnie zainwestowanych przez nich środków finansowych w obligacje GetBack (w takiej sytuacji wartość wypłacanej Rekompensaty ulega stosownemu obniżeniu, tak aby łączna jej wartość nie przekroczyła sumy pierwotnie zainwestowanych przez nich środków finansowych w obligacje GetBack); wartość uzyskanego z innych źródeł częściowego zwrotu środków finansowych obliczana jest w oparciu o stosowny wniosek konsumenta wraz z jego odpowiednim oświadczeniem.

Zgodnie z treścią Decyzji, po jej uprawomocnieniu się Emitent zobowiązany będzie wysłać do każdego obligatariusza uprawnionego do Rekompensaty pismo zawierające oświadczenie Emitenta zawierające wszelkie informacje niezbędne do otrzymania Rekompensaty. Emitent zobowiązany będzie ponadto zamieścić na swojej stronie internetowej stosowne oświadczenie o treści określonej w Decyzji.

Emitent wstępnie szacuje, że w przypadku uprawomocnienia się Decyzji, co skutkować będzie wykonaniem przez Emitenta zobowiązań z niej wynikających, kwota Rekompensaty może kształtować się na poziomie około 42.000.000 PLN.

Emitent informuje, że Decyzja nie jest prawomocna. Od Decyzji przysługuje Emitentowi odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie miesiąca od daty doręczenia Decyzji, z którego to uprawnienia Emitent zamierza skorzystać.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-03Piotr MiałkowskiCzłonek Zarządu
2020-02-03Marek KempnyCzłonek Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »