Reklama

BENEFIT (BFT): Informacja o wyemitowaniu obligacji serii A

Raport bieżący nr 26/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Benefit Systems S.A. ("Emitent”) informuje o wyemitowaniu w dniu 2 czerwca 2015 roku ("Dzień Emisji”) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii A ("Obligacje"). Emisja Obligacji dokonana została w ramach programu emisji obligacji zorganizowanego przez Emitenta na podstawie umowy emisyjnej z dnia 28 kwietnia 2015 roku zawartej pomiędzy Emitentem, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Trigon Dom Maklerski S.A.

Reklama

1. Cel emisji obligacji.

Nieokreślony.

2. Określenie rodzaju wyemitowanych obligacji.

Obligacje na okaziciela, nie mające formy dokumentu.

3. Wielkość emisji

Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych).

4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia

Wartości nominalna oraz cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).

5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji.

Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji do dnia wykupu. Oprocentowanie jest zmienne, równe stawce WIBOR 6M, powiększonej o marżę w wysokości 1,35% w skali roku. Płatność odsetek będzie dokonywana w dniu zakończenia danego okresu odsetkowego.

Wykup obligacji nastąpi poprzez świadczenie pieniężne w dacie wykupu tj. 1 czerwca 2018 r. według wartości nominalnej obligacji. W dacie wykupu Emitent zapłaci również kwotę odsetek za ostatni okres odsetkowy.

6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia.

Obligacje nie są zabezpieczone.

7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia.

Wartość zobowiązań Emitenta zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie Propozycji Nabycia Obligacji (tj. na dzień 31 marca 2015 roku) wynosiła 111.924 tys. PLN (słownie: sto jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych).

Emitent przewiduje, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji, zobowiązania Emitenta pozostawać będą na bezpiecznym poziomie, a wskaźniki zadłużenia kształtowały się będą na poziomach zapewniających zdolność Emitenta do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych Obligacji.

8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone.

Przedsięwzięcia nie zostały określone.

9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.

Nie jest przewidziane przeliczenie wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.

Emitent zamierza ubiegać się o rejestrację Obligacji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst w terminie 90 dni od Dnia Emisji.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-02Izabela Walczewska-SchneyderCzłonek ZarząduIzabela Walczewska-Schneyder
2015-06-02Adam KędzierskiCzłonek ZarząduAdam Kędzierski

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »