Reklama

KGHM (KGH): Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości - raport 4

Raport bieżący nr 4/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2016 z 13 grudnia 2016 r., Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. ("Spółka”) informuje, iż zakończone zostały zasadnicze prace związane z testami na utratę wartości bilansowej zagranicznych aktywów górniczych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Dla celów przeprowadzonych testów wartość odzyskiwalna została ustalona w oparciu o analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych generowanych przez poszczególne aktywa, w której wzięto pod uwagę m.in. aktualne ścieżki rynkowych prognoz cenowych poszczególnych surowców oraz zweryfikowane założenia techniczno-ekonomiczne w zakresie długości życia kopalni, wolumenów produkcji, zasobności złóż, kosztów operacyjnych oraz nakładów inwestycyjnych.

Reklama

Ścieżka cenowa dla miedzi została przyjęta na podstawie wewnętrznych założeń makroekonomicznych opracowanych przy wykorzystaniu dostępnych wieloletnich prognoz instytucji finansowych i analitycznych. Szczegółowa prognoza jest przygotowywana dla okresu 2017 – 2021, natomiast w latach kolejnych prognoza jest ustalona w oparciu o długoterminową cenę metalu na poziomie 6 614 USD/t (3,00 USD/lb). Dla porównania, dla celów przeprowadzenia testu na utratę wartości na 31 grudnia 2015 r., długoterminowa cena miedzi została przyjęta na poziomie 7 075 USD/t (3,21 USD/lb).

Poniżej przedstawiono kluczowe założenia techniczno-ekonomiczne przyjęte dla poszczególnych aktywów:

Sierra Gorda Założenia dla testu na Założenia dla testu na

31 grudnia 2016 r. 31 grudnia 2015 r.

Długość życia kopalni (lata) 24 40

Produkcja miedzi w okresie 4 352 10 750

życia kopalni (tys. t)

Średnia marża operacyjna 36% 42%

w okresie życia kopalni

Nakłady kapitałowe do 2 004 5 623

poniesienia w okresie

życia kopalni (mln USD)

Kluczowe czynniki determinujące różnice pomiędzy aktualnymi a dotychczasowymi założeniami, w szczególności produkcyjnymi jak i długości życia kopalni, dotyczą przede wszystkim:

a) nieuwzględnienia w przedstawionych założeniach produkcyjnych zagospodarowania i produkcji metali ze złoża Pampa Lina szacowanej na ok. 4 853 tys. ton; dla potrzeb przeprowadzenia testu na 31 grudnia 2016 r. wycenę złoża Pampa Lina przyjęto w oparciu o analizę wartości w porównywalnych transakcjach rynkowych; wycena ta, podobnie jak wartość przyjęta dla tego złoża na 31 grudnia 2015 r., stanowiła marginalną część wartości kopalni Sierra Gorda;

b) nieuwzględnienia w aktualnych założeniach II fazy rozwoju kopalni; biorąc pod uwagę aktualne założenia makroekonomiczne ceny molibdenu i miedzi oraz bieżący poziom efektywności operacyjnej Sierra Gorda nie zakłada się obecnie rozpoczęcia realizacji II fazy projektu;

c) przeprowadzonej w 2016 roku niezależnej weryfikacji techniczno-ekonomicznej kopalni przy zaktualizowanych ścieżkach cenowych z uwzględnieniem zaktualizowanych założeń kosztowych oraz parametrów technicznych zakładu przeróbczego.

Robinson Założenia dla testu na Założenia dla testu na

31 grudnia 2016 r. 31 grudnia 2015 r.

Długość życia kopalni (lata) 6 11

Produkcja miedzi w okresie 257 531

życia kopalni (tys. t)

Średnia marża operacyjna 30% 34%

w okresie życia kopalni

Nakłady kapitałowe do 316 805

poniesienia w okresie

życia kopalni (mln USD)

Kluczowe czynniki determinujące przedmiotową modyfikację założeń prognostycznych dla okresu życia kopalni Robinson są związane ze zmianą projekcji cenowych dla miedzi, wspartą przeprowadzoną w 2016 roku niezależną weryfikacją założeń techniczno-ekonomicznych planów eksploatacyjnych kopalni. Zakładała ona optymalizację poziomu nakładów kapitałowych kopalni oraz wybór najbardziej korzystnego scenariusza rozwoju kopalni pod względem wartości przyszłych przepływów pieniężnych.

Sudbury Założenia dla testu na Założenia dla testu na

(Morrison i Victoria) 31 grudnia 2016 r. 31 grudnia 2015 r.

Długość życia kopalni (lata) 19 19

Produkcja miedzi w okresie 305 378

życia kopalni (tys. t)

Średnia marża operacyjna 61% 62%

w okresie życia kopalni

Nakłady kapitałowe do 1 616 1 446

poniesienia w okresie

życia kopalni (mln USD)

Ajax Założenia dla testu na Założenia dla testu na

31 grudnia 2016 r. 31 grudnia 2015 r.

Długość życia kopalni (lata) 19 21

Produkcja miedzi w okresie 1 005 1 090

życia kopalni (tys. t)

Średnia marża operacyjna 40% 42%

w okresie życia kopalni

Nakłady kapitałowe do 1 629 1 544

poniesienia w okresie

życia kopalni (mln USD)

W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. przeprowadzone testy wskazały na zasadność ujęcia odpisu w kwocie 5 869,8 mln PLN, z czego kwota 4 770 mln PLN przypada na odpis z tytułu utraty bilansowej wartości udziałów w spółce holdingowej posiadającej 100% udziałów w KGHM International Ltd., a kwota 1 099,8 mln PLN przypada na odpis z tytułu utraty bilansowej wartości pożyczek udzielonych spółkom z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. przeprowadzone testy wskazały na zasadność ujęcia następujących odpisów, po uwzględnieniu efektu podatkowego (kwoty podano w USD wraz z równowartością w PLN przeliczoną według kursu średniego NBP na dzień 30 grudnia 2016 r.):

1.odpis w kwocie 1 036,3 mln USD (4 331,0 mln PLN) z tytułu utraty bilansowej wartości pożyczki udzielonej Sierra Gorda SCM;

2.odpis w kwocie 45,1 mln USD (188,7 mln PLN) z tytułu utraty bilansowej wartości aktywów kopalni Robinson;

3.odpis w kwocie 61,3 mln USD (256,3 mln PLN) z tytułu utraty bilansowej wartości aktywów kopalni Zagłębia Sudbury;

4.odpis w kwocie 99,1 mln USD (414,4 mln PLN) z tytułu utraty bilansowej wartości aktywów KGHM Ajax.

Łączna wartość powyższych odpisów z tytułu przeprowadzonych testów na utratę wartości w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym po uwzględnieniu efektu podatkowego wynosi 1 241,8 mln USD (5 190,0 mln PLN).

Dokonane odpisy mają charakter niepieniężny i pozostają bez wpływu na sytuację płynnościową Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Przedstawione powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów zostaną przedstawione w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2016 r., których publikacja jest planowana na 16 marca 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-02-14Radosław Domagalski-ŁabędzkiPrezes Zarządu
2017-02-14Stefan ŚwiątkowskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »