Reklama

GRUPAAZOTY (ATT): Informacja o zakończeniu subskrypcji akcji serii D i podsumowanie wyników emisji - raport 19

Raport bieżący nr 19/2013
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. z siedzibą w Tarnowie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2013 opublikowanego w dniu 16 stycznia br., niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące wyników emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda ("Akcje Serii D"):

1.Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów:

7 stycznia 2013 r.

2.Data zakończenia przyjmowania zapisów:

10 stycznia 2013 r.

3.Data przydziału akcji:

16 stycznia 2013 r.

4.Liczba akcji objętych subskrypcją:

35.080.040 Akcji Serii D.

5.Stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych:

Nie dotyczy.

6.Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

35.080.040 Akcji Serii D

7.Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

35.080.040 Akcji Serii D

8.Cena emisyjna, po jakiej były obejmowane akcje:

44,00 zł.

9.Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji i liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji złożono łącznie 149 zapisów na Akcje Serii D.

10.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego:

Akcje Serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Spółka nie zawierała umów o subemisję.

11.Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):

1.543.521.760 zł.

12.Koszty emisji Akcji Serii D:

Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii D zostały określone w prospekcie emisyjnym Spółki przygotowanym w związku z ofertą Akcji Serii D w rozdziale "Cele emisji" - "Cena Emisyjna i koszty Oferty" (str. 46). Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z informacją o ostatecznych kosztach emisji Akcji Serii D po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Akcji Serii D.

Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym:

Koszty emisji Akcji Serii D skorygowane o podatek dochodowy pomniejszą kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej utworzony z nadwyżki ceny emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej do wysokości tego kapitału. Ewentualna nadwyżka kosztów emisji nad kapitałem z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej zostanie odniesiona do Rachunku Zysków i Strat.

13.Średni koszt przeprowadzenia emisji:

Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z informacją o średnim koszcie przeprowadzenia emisji przypadającym na jedną Akcję Serii D objętą subskrypcją po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Akcji Serii D.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zastrzeżenie:

Niniejszy komunikat ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być traktowany jako oferta albo jako propozycja dokonania zapisów na, gwarantowania zakupu lub dokonania w inny sposób nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych, w tym w szczególności Akcji Serii D lub Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. ("ZA Puławy"). Niniejszy komunikat nie stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki, spółek jej grupy kapitałowej lub ZA Puławy. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem dotyczącym oferty Akcji Serii D skierowanej do akcjonariuszy ZA Puławy jest sporządzony przez Spółkę prospekt emisyjny (wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi), zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 grudnia 2012 r. oraz opublikowany na stronie internetowej Spółki www.grupaazoty.com i na stronach internetowych współoferujących: UniCredit CAIB Poland S.A. www.ca-ib.pl oraz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego www.dm.pkobp.pl.
Jerzy Marciniak - Prezes Zarządu
Andrzej Skolmowski - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Akcji

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »