Reklama

AILLERON (ALL): Informacja o zakończeniu subskrypcji w ramach oferty publicznej Akcji serii K oraz Akcji Zbywanych przez Sprzedających Spółki WIND MOBILE S.A. i podsumowanie wyników emisji - raport 22

Raport bieżący nr 22/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W związku z zakończeniem subskrypcji Akcji zwykłych na okaziciela serii K (wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WIND MOBILE S.A. z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K) oraz publicznej sprzedaży Akcji Zbywanych przez Sprzedających (zwane dalej "Akcjami Oferowanymi”) Zarząd WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

Reklama

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

a) Zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 10 – 15 września 2015 r.

b) Zapisy w Transzy Detalicznej: 10 – 15 września 2015 r.

2. Data przydziału akcji:

16 września 2015 r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

1.370.000 Akcji Oferowanych (w tym: 750.000 Akcji serii K oraz 620.000 Akcji Zbywanych)

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

a) Transza Inwestorów Instytucjonalnych: nie wystąpiła redukcja,

b) Transza Detaliczna: 71,005%.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

łącznie na 1.737.326 Akcji Oferowanych, w tym:

a) na 1.220.000 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,

b) na 517.326 w Transzy Detalicznej.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

łącznie 1.370.000 Akcji Oferowanych, w tym:

a) 1.220.000 Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych (w tym 600.000 Akcji serii K oraz 620.000 Akcji Zbywanych),

b) 150.000 Akcji serii K w Transzy Detalicznej.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:

7,80 zł ( siedem złotych osiemdziesiąt groszy)

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:

łącznie 356, w tym:

a) 13 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,

b) 343 w Transzy Detalicznej.

9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

łącznie 356, w tym:

a) 13 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,

b) 343 w Transzy Detalicznej.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję,

z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o submisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej:

10.686.000,00 zł (dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), w tym:

a) 5.850.000,00 zł – wartość subskrypcji Akcji serii K,

b) 4.836.000,00 zł – wartość sprzedaży Akcji Zbywanych.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem Oferty, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Łączne koszty przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii K, które obciążą Emitenta wyniosły 595.472,56 zł ( pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote 56/100), w tym:

a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 240.500,00 zł,

b) koszt wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,

c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 258.177,56 zł,

d) koszt promocji oferty: 96.795,00 zł.

Poniesione przez Emitenta koszty emisji Akcji serii K pomniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji. Pozostałe wydatki obciążą koszty działalności.

Wskazane powyżej koszty emisji Akcji serii K nie obejmują kosztów związanych ze sprzedażą i dystrybucją Akcji Zbywanych, które poniosą Sprzedający.

Wysokość kosztów emisji została określona zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii K objętą subskrypcją:

Średni koszt przeprowadzenia emisji przypadający na jedną Akcję serii K objętą subskrypcją wyniósł 0,79 zł (siedemdziesiąt dziewięć groszy).

Podstawa prawna:

§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-09-30Rafał StyczeńPrezes Zarządu
2015-09-30Tomasz KiserWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »