Reklama

TAURONPE (TPE): Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za rok 2015 odpisu aktualizującego wartość jednostek wytwórczych segmentu Wytwarzanie - raport 9

Raport bieżący nr 9/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Wobec zakończenia głównych prac związanych z testami na utratę wartości aktywów zgodnie z wymogami MSR 36, Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka”, "TAURON”) przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat przewidywanego wpływu niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym w postaci odpisu aktualizującego dotyczącego nierentownych jednostek wytwórczych segmentu Wytwarzanie. W skład segmentu Wytwarzanie wchodzą spółki wytwarzające energię i ciepło ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych.

Reklama

Dla celów przeprowadzonych testów wartość odzyskiwalną ustalono w oparciu o analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych uzyskiwanych przez poszczególne ośrodki generujące przepływy pieniężne. Kluczowe założenia biznesowe wpływające na oszacowanie wartości odzyskiwalnej obejmowały przyjęte ścieżki cen energii elektrycznej i paliw, limity emisji CO2 dla produkcji energii elektrycznej, przychód taryfowy przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz utrzymanie zdolności produkcyjnych istniejących aktywów trwałych w wyniku prowadzenia inwestycji o charakterze odtworzeniowym.

Konieczność dokonania odpisów wynika przede wszystkim z uwzględnienia w testach utrzymującej się niekorzystnej dla wytwórców energii elektrycznej sytuacji rynkowej i wynikającego z niej przyjęcia bardziej konserwatywnych prognoz kształtowania się cen energii elektrycznej oraz ograniczenia wolumenów produkcji w przyszłości.

Dla częściowego zniwelowania wpływu niekorzystnych warunków rynkowych i poprawy sytuacji Grupy w dłuższej perspektywie Zarząd Spółki rozpoczął prace nad aktualizacją strategii korporacyjnej. W ramach tego procesu rozpoczęto przegląd portfela inwestycyjnego mający na celu weryfikację projektów inwestycyjnych. Spółka finalizuje też prace nad nowym Programem Poprawy Efektywności na lata 2016-2018, który przyniesie kolejne oszczędności. Dodatkowo planowane jest osiągnięcie synergii wewnątrzorganizacyjnych poprzez uproszczenie modelu zarządzania. Spółka wskazuje, że trendy rynkowe są dominujące, jeśli chodzi o kształtowanie się długoterminowej perspektywy planowania rentowności wytwarzania energii elektrycznej, co w przypadku utrzymywania się niekorzystnych trendów może spowodować konieczność dokonania dalszych odpisów.

W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON ("Grupa”) za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. przeprowadzone testy wskazały zasadność ujęcia odpisów z tytułu częściowej bądź całkowitej utraty bilansowej wartości aktywów obejmujących istotną część majątku wytwórczego Grupy w obszarze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła – bloków energetycznych o różnej mocy (w szczególności 200 MW i 150 MW), bloków opalanych biomasą i kogeneracyjnych. Łączna wartość oszacowanych odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz wartości firmy w segmencie Wytwarzanie obciążająca koszty rodzajowe wynosi 3 564 mln zł, a ich wpływ na wynik netto wynosi 2 916 mln zł. Wartość tych odpisów nie będzie miała wpływu na wynik EBITDA, przez którą Grupa rozumie EBIT powiększony o amortyzację i o odpisy na aktywa niefinansowe.

W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. przeprowadzone testy wskazały zasadność ujęcia odpisów z tytułu utraty bilansowej wartości akcji i udziałów w spółkach TAURON Wytwarzanie S.A. oraz TAURON Ciepło Sp. z o.o. w łącznej kwocie 4 931 mln zł.

Przewidywany wpływ tych odpisów na wynik netto w sprawozdaniu jednostkowym wynosi 4 931 mln zł.

Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów i wielkość odpisów aktualizujących zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych TAURON Polska Energia S.A. i Grupy Kapitałowej TAURON za rok 2015, których publikację zaplanowano na 9 marca 2016 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-02-15Remigiusz NowakowskiPrezes Zarządu
2016-02-15Marek WadowskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »