Reklama

MILLENNIUM (MIL): Informacja o zarejestrowaniu podwyższania kapitału zakładowego Banku oraz tekst jednolity Statutu Banku. - raport 23

Raport bieżący nr 23/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY ORAZ JAPONII.

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank"), niniejszym informuje, że w dniu 26 lutego 2010 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę Statutu Banku dokonaną uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie podwyższania kapitału zakładowego i zmiany Statutu Banku oraz dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Banku z kwoty 849.181.744 zł do kwoty 1.213.116.777 zł w drodze emisji 363.935.033 akcji zwykłych na okaziciela serii L Banku o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

Reklama

Na dzień opublikowania niniejszego raportu bieżącego ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Banku, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, wynosi 1.213.178.977, a kapitał zakładowy dzieli się na 1.213.116.777 akcji Banku o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym 62.200 założycielskich akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do prawa głosu, 47.156 akcji imiennych serii B1 i B2 oraz 1.213.007.421 akcji na okaziciela serii C, D1, D2, D3, E, F, G, H, I, J, K i L.

Ponadto, Zarząd Banku podaje poniżej do wiadomości dokonane zmiany w treści Statutu Banku:

1) dotychczasowe brzmienie § 30 ust. 1 Statutu Banku:

"1. Kapitał zakładowy wynosi 849.181.744 zł (osiemset czterdzieści dziewięć milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote) i dzieli się na 849.181.744 (osiemset czterdzieści dziewięć milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści cztery) równych i niepodzielnych akcji na okaziciela i akcji imiennych. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1 złoty."

2) nowe brzmienie § 30 ust. 1 Statutu Banku:

"1. Kapitał zakładowy wynosi 1.213.116.777 zł (jeden miliard dwieście trzynaście milionów sto szesnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 1.213.116.777 (jeden miliard dwieście trzynaście milionów sto szesnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych akcji na okaziciela i akcji imiennych. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1 złoty."

PODSTAWA PRAWNA:

§ 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Bank Millennium S.A. ("Bank") w planowanej ofercie publicznej akcji z prawem poboru. Niniejszy raport nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania jakichkolwiek papierów wartościowych Banku. W szczególności nie stanowi on oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Banku z prawem poboru oraz o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny, który w dniu 11 stycznia 2010 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Banku (www.bankmillennium.pl) oraz na stronie internetowej Millennium Domu Maklerskiego S.A. (www.millenniumdm.pl).

Niniejszy raport nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym raporcie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek innego stanu lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią oferty zakupu ani zaproszenia do nabywania; nie jest również dozwolona sprzedaż papierów wartościowych wskazanych w niniejszym raporcie w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do nabywania byłyby nielegalne przed uprzednią rejestracją, zwolnieniem z takiej rejestracji lub innego rodzaju kwalifikację w świetle prawa danej jurysdykcji. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego raportu na terytorium Kanady lub Japonii. Informacje zawarte w załączonym raporcie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie lub Japonii.

Niniejszy raport jest rozpowszechniany i skierowany wyłącznie do (a) osób zamieszkujących poza granicami Wielkiej Brytanii lub (b) osób zawodowo zajmujących się inwestycjami w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 r. na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) lub (c) podmiotów o wysokiej wartości aktywów netto i innych osób, którym może ona zostać zgodnie z prawem przekazana na podstawie art. 49(2) (a)-(d) ww. Rozporządzenia (osoby takie będą dalej zwane łącznie "wskazanymi osobami" (ang. "relevant persons")). Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie zostaną udostępnione wyłącznie wskazanym osobom, a zaproszenie, oferta lub zobowiązanie do objęcia, kupna lub innego nabycia takich papierów wartościowych zostaną udostępnione wyłącznie wskazanym osobom lub złożone wyłącznie przez wskazane osoby. Osoba nie będąca wskazaną osobą nie może działać w oparciu o niniejszy raport lub jego dowolną część ani się na niego powoływać.
Fernando Bicho - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »