Reklama

GRUPAAZOTY (ATT): Informacja o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki - raport 18

Raport bieżący nr 18/2013
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. z siedzibą w Tarnowie ("Spółka"), niniejszym informuje, że powziął informację o zarejestrowaniu w dniu dzisiejszym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki w zakresie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 320.577.220,00 zł do kwoty 495.977.420,00 zł w drodze emisji 35.080.040 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda.

Na dzień opublikowania niniejszego raportu bieżącego ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, wynosi 99.195.484, a kapitał zakładowy dzieli się na 99.195.484 akcji Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda, w tym:

- 24.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AA;

- 15.116.421 akcji zwykłych na okaziciela serii B;

- 24.999.023 akcji zwykłych na okaziciela serii C;

- 35.080.040 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Ponadto, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości zmiany dokonane w treści Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 320.577.220,00 (słownie: trzysta dwadzieścia milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych) i dzieli się na 64.115.444 (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony sto piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcji o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, w tym:

a) 24.000.000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony) akcji na okaziciela serii AA o numerach od nr AA 000000001 do nr AA 024000000;

b) 15.116.421 (słownie: piętnaście milionów sto szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela serii B;

c) 24.999.023 (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C."

Nowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 495.977.420,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia) złotych i dzieli się na 99.195.484 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda, w tym:

a) 24.000.000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony) akcji na okaziciela serii AA o numerach od nr AA 000000001 do nr AA 024000000;

b) 15.116.421 (słownie: piętnaście milionów sto szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela serii B;

c) 24.999.023 (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C;

d) 35.080.040 (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemdziesiąt tysięcy czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D."

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zastrzeżenie:

Niniejszy komunikat ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być traktowany jako oferta albo jako propozycja dokonania zapisów na, gwarantowania zakupu lub dokonania w inny sposób nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych, w tym w szczególności akcji Spółki lub Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. ("ZA Puławy"). Niniejszy komunikat nie stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki, spółek jej grupy kapitałowej lub ZA Puławy. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem dotyczącym oferty akcji Spółki serii D skierowanej do akcjonariuszy ZA Puławy jest sporządzony przez Spółkę prospekt emisyjny (wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi), zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 grudnia 2012 r. oraz opublikowany na stronie internetowej Spółki www.grupaazoty.com i na stronach internetowych współoferujących: UniCredit CAIB Poland S.A. www.ca-ib.pl oraz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego www.dm.pkobp.pl.
Jerzy Marciniak - Prezes Zarządu
Andrzej Skolmowski - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »