Reklama

POLIMEXMS (PXM): Informacja o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian Statutu Spółki - raport 200

Raport bieżący nr 200/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. ("Spółka”) informuje, że powziął informacje o wydaniu w dniu 19 grudnia 2013 r. przez Sądu Rejonowy w Warszawie dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowienia na mocy którego zarejestrowane zostało w rejestrze przedsiębiorców podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 133.393.702 akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,04 zł każda.

Reklama

W wyniku dokonania rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, na dzień opublikowania niniejszego raportu bieżącego, kapitał zakładowy Spółki wynosi 58.694.731,60 zł i dzieli się na 1.467.368.290 akcji o wartości nominalnej 0,04 zł każda, uprawniających do wykonywania 1.467.368.290 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jedocześnie, Sąd zarejestrował zmiany statutu Spółki wynikające z uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P oraz oświadczenia zarządu Spółki o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 polegające na zmianie brzmienia § 9 ust. 1 statutu Spółki.

Obecnie brzmienie § 9 ust. 1 statutu Spółki jest następujące:

"1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 58.694.731,60 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści jeden i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

1) 37.550 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,

2) 381.174.725 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,

3) 235.873 (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,

4) 25.822.625 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,

5) 57.320.725 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,

6) 38.733.090 (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,

7)17.829.488 (słownie: siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,

8) 416.666.666 (słownie: czterysta szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,

9) 396.153.846 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii N1 o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda, oraz

10) 133.393.702 (słownie: sto trzydzieści trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda.”

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-12-20Robert KosmalKierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »