Reklama

CPGROUP (CPG): Informacja o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Capital Park S.A. oraz tekst jednolity statutu - raport 2

Raport bieżący nr 2/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Capital Park S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 14 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki dokonane uchwałami nadzwyczajnego walnego zgromadzenia:

(i) nr 4 z dnia 23 kwietnia 2013 r. (zmienionej uchwałą nr 4 z dnia 23 października 2013 r. oraz uchwałą nr 4 z dnia 4 listopada 2013 r.) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i dematerializacji akcji Spółki; oraz

Reklama

(ii) nr 4 z dnia 30 września 2013 r. (zmieniona uchwałą nr 5 z dnia 23 października 2013 r. oraz uchwałą nr 5 z dnia 4 listopada 2013 r.) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji.

W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 74.558.541 zł do kwoty 104.744.107 zł w drodze emisji 20.955.314 akcji zwykłych na okaziciela serii C oferowanych w ofercie publicznej oraz 9.230.252 akcji zwykłych na okaziciela serii E oferowanych w ofercie prywatnej.

Na dzień opublikowania niniejszego raportu bieżącego ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, wynosi 107.509.347, a kapitał zakładowy dzieli się na: (i) 100.000 akcji zwykłych serii A; (ii) 71.693.301 akcji zwykłych serii B; (iii) 20.955.314 akcji zwykłych serii C; (iv) 9.230.252 akcje zwykłe serii E; oraz (v) 2.765.240 akcji imiennych serii F uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zarząd Spółki podaje poniżej do wiadomości dokonane zmiany w treści Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie art. 5 ust. 1 Statutu Spółki:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 74.558.541,00 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden) złotych i dzieli się na 74.558.541 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i obejmuje:

1) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A;

2) 71.693.301 (siedemdziesiąt jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta jeden) akcji zwykłych imiennych serii B; oraz

3) 2.765.240 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści) akcji imiennych serii F uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

Nowe brzmienie art. 5 ust. 1 Statutu Spółki:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 104.744.107 (słownie: sto cztery miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące sto siedem) złotych i podzielony jest na 104.744.107 (słownie: sto cztery miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące sto siedem) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:

1) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A;

2) 71.693.301 (siedemdziesiąt jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta jeden) akcji zwykłych imiennych serii B;

3) 20.955.314 (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C;

4) 9.230.252 (słownie: dziewięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii E; oraz

5) 2.765.240 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści) akcji imiennych serii F uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

Nowe brzmienie tekstu jednolitego statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-02-14Jan MotzPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »