Reklama

HANDLOWY (BHW): Informacja o zarejestrowaniu zmian w Statucie Banku

Raport bieżący nr 31/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie paragrafu 38 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne

informacji wymaganych przepisami praw państwa niebędącego państwem

członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Zarząd Banku

Handlowego w Warszawie S.A. podaje, iż powziął informację, że Postanowieniem z

dnia 24 listopada 2011 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany w Statucie Banku Handlowego w Warszawie S.A. uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 12 września 2011 r. Uchwałą nr 6.

Zarejestrowane zmiany Statutu obejmują następujące postanowienia:

1) § 11 ust. 2 - zmieniony

2) § 13 ust. 5 - dodany

3) § 13 ust 6 - dodany

Treść dotychczas obowiązujących postanowień oraz treść dokonanych zmian Zarząd przedstawia w Załączniku do raportu.

Załącznik do raportu bieżącego

1. § 11 ust. 2. Statutu Banku - dotychczasowa treść:

"2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinno być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej."

§ 11 ust. 2. Statutu Banku - zmieniona treść:

"2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu."

2. Dodany § 13 ust. 5 o treści:

"5. Zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb postępowania podczas Walnego Zgromadzenia, a także sposób komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia może upoważnić Zarząd do określenia dodatkowych, innych niż określone w tym Regulaminie, sposobów komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowe sposoby komunikacji Zarząd zamieści w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia."

3. Dodany § 13 ust. 6 o treści:

"6. Niezależnie od powyższego Bank może przeprowadzić samą transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w sieci Internet oraz dokonać rejestracji obrad i umieszczenia zapisu z obrad na stronie internetowej Banku po ich zakończeniu."
Tomasz Ośko - Pełnomocnik

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »