Reklama

HANDLOWY (BHW): Informacja o zarejestrowaniu zmian w Statucie Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Raport bieżący nr 27/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Treść raportu:

Bank Handlowy w Warszawie S.A. ("Bank”) informuje, że postanowieniem z dnia 15 lipca 2015 r. 2015 r, doręczonym do Banku w dniu 1 października 2015 r. , Sad Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował zmiany w Statucie Banku Handlowego w Warszawie S.A., uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 22 czerwca 2015r. Uchwałą nr 28/2015 w § 1 punkt 1,3,8 i 9 tej Uchwały.

Zgodnie z treścią powyżej wskazanego § 1 punktu 1,3,8 i 9 Uchwały nr 28/2015, zmiany Statutu Banku obejmują zmianę treści paragrafów : § 5 ust.4 pkt 21), § 24 ust.1 pkt 9), § 24 ust.2, § 40 ust.4 i § 40 ust.6 w następujący sposób:

1)§ 5 ust.4 pkt 21),

Dotychczasowe brzmienie:

"prowadzić działalność maklerską w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,

Nowe brzmienie:

” prowadzić działalność maklerską”.

2) § 24 ust.1 pkt 9) w brzmieniu : "decyduje samodzielnie o nabyciu i zbyciu nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości” skreśla się.

3) § 24 ust.2

Dotychczasowe brzmienie :

"Nie wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia ani uchwały Zarządu nabycie oraz zbycie przez Bank nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, w związku z zaspokajaniem wierzytelności Banku wynikających z czynności bankowych, o ile wartość nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie przekracza kwoty 10.000.000 zł.”

Nowe brzmienie :

"Nabycie i zbycie przez Bank prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w tych prawach nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W sprawach tych decyduje samodzielnie w formie uchwały Zarząd Banku. Jednakże w sprawach obejmujących nabycie i zbycie przez Bank prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w tych prawach, jeżeli wartość tych praw w jednostkowym przypadku nie przekracza kwoty 500.000 złotych, a nabycie lub zbycie następuje w związku z zaspokajaniem wierzytelności Banku wynikających z czynności bankowych, takie nabycie lub zbycie może być dokonane także bez uchwały Zarządu Banku.”

4) § 40 ust.4

Dotychczasowe brzmienie:

"Audyt wewnętrzny w Banku przeprowadza Departament Audytu stanowiący wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę działającą w ramach struktury Banku, podlegającą bezpośrednio Zarządowi. Zadaniem Departamentu Audytu jest badanie i ocena w sposób niezależny i obiektywny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.”

Nowe brzmienie :

"Audyt wewnętrzny w Banku przeprowadza Departament Audytu stanowiący wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę działającą w ramach struktury Banku, podlegającą bezpośrednio Prezesowi Zarządu. Zadaniem Departamentu Audytu jest badanie i ocena w sposób niezależny i obiektywny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.”

5) § 40 ust.6

Dotychczasowe brzmienie :

"Nadzór nad działalnością Departamentu Audytu sprawuje Rada Nadzorcza Banku. Dla wykonywania czynności nadzorczych w tym zakresie, Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków komitet do spraw audytu wewnętrznego.”

Nowe brzmienie :

"Nadzór nad działalnością Departamentu Audytu sprawuje Rada Nadzorcza Banku poprzez komitet do spraw audytu wewnętrznego.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-01Tomasz OśkoPełnomocnik

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »