Reklama

SFINKS (SFS): Informacja o zawarciu aneksu do Umowy Restrukturyzacyjnej z PKO BP S.A. - raport 28

Raport bieżący nr 28/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. ("Sfinks", "Spółka") z siedzibą w Piasecznie informuje o zawarciu w dniu 20 grudnia 2012 r. aneksu nr 18 do Umowy Restrukturyzacyjnej z PKO BP S.A. ("PKO", "Bank") z dnia 10 kwietnia 2009 r. ("Umowa Restrukturyzacyjna"),("Aneks"), o jakiej Spółka poinformowała w RB 49/2009 z dnia 10 kwietnia 2009 r. Przedmiotowy aneks przewiduje zmiany w stosunku do dotychczasowej treści Umowy Restrukturyzacyjnej z Bankiem oraz Porozumienia Ostatecznego zawartego z PKO oraz ING Bankiem Śląskim S.A.

Reklama

Na mocy zawartego Aneksu postanowienia Porozumienia Ostatecznego z dnia 16 września 2011 r., o którym Spółka poinformowała w RB 67/2011 z dnia 21.09.2011 r., odnoszące się do zasad spłaty należności głównej oraz odsetek przestają wiązać Strony, zaś nowe zasady ich spłaty wskazane zostają w Aneksie.

Ostateczny termin spłaty należności głównej i odsetek został ustalony na dzień 31.12.2019 r.

Spółka zobowiązała się do dokonania spłaty kwot głównych zadłużenia w łącznej kwocie według stanu na dzień zawarcia Aneksu równej 32.807,3 tys. zł. według harmonogramu przewidującego obowiązek wpłat rat w okresie od dnia 31.07.2013 r. do dnia 31.12.2019 r., zgodnie z którym w poszczególnych latach Spółka spłaci:

Dane w tys. zł.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

kapitał 0,0 220,6 882,2 2867,3 4411,2 5293,4 9541,5 9591,0

Odsetki płatne będą w kwotach ustalonych przez Strony zgodnie z harmonogramem począwszy od 30.04.2017 r. do 30.11.2019 r. i w poszczególnych latach kształtują się następująco :

Dane w tys. zł.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

odsetki 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2646,7 1767,4 1617,4

* Odsetki wynikające z harmonogramu spłat do 30.11.2019 roku.

Ostateczne rozliczenie naliczonych, a nie zapłaconych odsetek nastąpi w dniu całkowitej spłaty kwoty głównej tj. w dniu 31.12.2019 r. , Spółka zapłaci 75% pozostałych do spłaty odsetek zaś 25% odsetek Bank umorzy.

Od dnia zawarcia Aneksu marża Banku ustalona została na 3 punkty procentowe, a od dnia 01.07.2013 r. ulega obniżeniu i wynosić będzie 1.12 punkty procentowe. Warunkiem utrzymania obniżonej marży do końca spłaty długu jest regulowanie spłat w terminach zgodnych z harmonogramem.

Jednocześnie, w związku z poprawą płynności Spółki wynikającą z harmonogramu spłat Spółka zobowiązała się do poniesienia określonych nakładów inwestycyjnych na rozwój sieci restauracji ustalonych na bazie sprawozdania Grupy Kapitałowej Sfinks Polska. Spółka także zobowiązała się do osiągnięcia w okresie kredytowania określonych wskaźników wyniku na sprzedaży powiększonego o amortyzację. W przypadku nieosiągnięcia przez Sfinks zakładanych wskaźników, o których mowa powyżej bądź brak płatności na rzecz Banku w przewidzianych harmonogramem terminach, lub złożenie przez Spółkę wniosku o zmianę harmonogramu spłat Spółka będzie zobowiązana do pozyskania dofinansowania w kwocie nie niższej niż 4 mln zł do dnia 30.06.2014 r.

Aneks nr 18 do Umowy Restrukturyzacyjnej z PKO przewiduje również po stronie Spółki zobowiązania do:

- ustanowienia do dnia 31.01.2013 r. zabezpieczeń w postaci przelewu praw z umowy na świadczenie w zakresie obsługi rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi zawartych przez Sfinks oraz Shanghai Express Sp. z o.o (której Sfinks Polska S.A. jest 100% udziałowcem) z każdym podmiotem świadczącym na rzecz tych Spółek takie usługi, przy czym przelew praw z umowy może zostać dokonany na rzecz ING Banku Śląskiego w proporcji wynikającej z udziału każdego z wierzycieli w zadłużeniu Spółki

- pozyskania do dnia 31.03.2013 r. dofinansowania w kwocie nie niższej niż 6 mln zł. W tym celu Spółka zobowiązana jest doprowadzić do dnia 31.12.2012 r. do zawarcia z Panem Sylwestrem Cackiem umowy, z której wynikać będzie obowiązek wsparcia Spółki kwotami dofinansowania wskazanymi powyżej tj. 4 mln zł oraz 6 mln zł lub spowodowania, że ten obowiązek zostanie zrealizowany przez podmioty trzecie.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
Sylwester Cacek - Prezes Zarządu
Mariola Krawiec - Rzeszotek - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »