Reklama

REDAN (RDN): Informacja o zawarciu porozumienia akcjonariuszy dotyczącego zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Redan - raport 10

Raport bieżący nr 10/2016

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd REDAN S.A. (zwanej dalej "Emitentem” lub "Spółką”) informuje, iż w dniu 10 maja 2016 r. otrzymał od: (1) Pana Radosława Wiśniewskiego, zamieszkałego w Łodzi, przy ulicy Wierzbowej nr 24/26 m. 20, 90-245 Łódź, (2) Pani Piengjai Wiśniewskej zamieszkałej w Łodzi, przy ulicy Promiennej nr 31, 91-603 Łódź, (3) Pani Teresy Wiśniewskiej zamieszkałej w Łodzi, przy ulicy Wierzbowej nr 24/26 m. 21, 90-245 Łódź, (4) Redral spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Łodzi, ul. Tylna 4C lok. 1, 90-348 Łódź oraz (5) "Ores” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Żniwna 10/14, 94-250 Łódź (podmioty wymienione w punktach (1) – (5) zwane są dalej "Zawiadamiającymi”) zawiadomienie sporządzone na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, ze zm.; dalej zwanej "Ustawą”) o tym, że w wyniku zawarcia porozumienia dotyczącego zgodnego głosowania przez Zawiadamiających na walnym zgromadzeniu Spółki, udział Zawiadamiających w ogólnej liczbie głosów w Spółce przekroczył 50%. Zawiadamiający, w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, zawarli następujące informacje:

Reklama

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy niniejsze zawiadomienie

W dniu 9 maja 2016 r. Zawiadamiający zawarli porozumienie dotyczące m.in. zgodnego głosowania przez te podmioty na walnym zgromadzeniu Spółki, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy. Zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy, na mocy porozumienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, obowiązki określone w Rozdziale 4 Ustawy, pozostające w związku z porozumieniem, o którym mowa powyżej, wykonywane są przez Pana Radosława Wiśniewskiego.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed zawarciem porozumienia, o którym mowa w pkt 1 powyżej:

1) Pan Radosław Wiśniewski posiadał 13.981.345 akcji Spółki, stanowiących 39,15% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 18.686.144 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 45,85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:

a) 9.276.546 akcji Spółki (25,98% udziału w kapitale zakładowym Spółki) stanowią akcje na okaziciela, uprawniające do wykonywania 9.276.546 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (22,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki);

b) 4.704.799 akcji Spółki (13,18% udziału w kapitale zakładowym Spółki) stanowią akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniają do wykonywania 9.409.598 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (23,09% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki);

2) Pani Piengjai Wiśniewska posiadała 7.077.935 akcji Spółki na okaziciela, stanowiących 19,82% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 7.077.935 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 17,37% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

3) Pani Teresa Wiśniewska posiadała 140.000 akcji Spółki na okaziciela, stanowiących 0,39% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 140.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,34% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

4) Redral spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa posiadała 1 akcję imienną Spółki, stanowiącą poniżej 0,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniającą do wykonywania 2 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi poniżej 0,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

5) "Ores” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadała 253.700 akcji Spółki na okaziciela, stanowiących 0,71% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 253.700 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,62% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji Spółki i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

W wyniku zawarcia porozumienia, o którym mowa w pkt 1 powyżej, stan posiadania każdego z Zawiadamiających oddzielnie nie uległ zmianie.

Zawiadamiający, z uwagi na zawarcie porozumienia, o którym mowa w pkt 1 powyżej, posiadają łącznie 21.452.981 akcji Spółki, stanowiących 60,08% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 26.157.781 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 64,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:

1) 16.748.181 akcji Spółki (46,90% udziału w kapitale zakładowym Spółki) stanowią akcje na okaziciela, uprawniające do wykonywania 16.748.181 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (41,09% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki);

2) 4.704.800 akcji Spółki (13,18% udziału w kapitale zakładowym Spółki) stanowią akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniają do wykonywania 9.409.600 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (23,09% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki).

4. Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału

Zawiadamiający traktują nabycie akcji Spółki jako inwestycję długoterminową.

Intencją Zawiadamiających jest przywrócenie akcjom na okaziciela Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji Spółki) i wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym. W związku z powyższym, na zasadach określonych w szczególności w Ustawie, Zawiadamiający zamierzają ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy innych niż Zawiadamiający, doprowadzić do podjęcia przez walne zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki, a następnie wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji Spółki).

Intencją Zawiadamiających jest to, aby po przeprowadzeniu wezwania, o którym mowa powyżej, nastąpił przymusowy wykup akcji Spółki będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych, na zasadach określonych w szczególności w art. 82 Ustawy, z zachowaniem wszelkich uprawnień, jakie w związku z tym procesem przysługują akcjonariuszom mniejszościowym.

5. Podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje Spółki

Zawiadamiający nie posiadają podmiotów zależnych, które posiadałyby jakiekolwiek akcje Spółki, z zastrzeżeniem, że:

1) Pan Radosław Wiśniewski jest podmiotem dominującym względem Redral spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej, będącej jednocześnie Zawiadamiającym (stan posiadania akcji Spółki przez Redral spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wskazany został w pkt 2 ppkt 4 powyżej), oraz

2) Pani Piengjai Wiśniewska jest podmiotem dominującym wobec "Ores” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej jednocześnie Zawiadamiającym (stan posiadania akcji Spółki przez "Ores” Sp. z o.o. wskazany został w pkt 2 ppkt 5 powyżej)

6. Informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy

Nie dotyczy.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-10Bogusz KruszyńskiWiceprezes ZarząduBogusz Kruszyński

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »