Reklama

IDMPL (IDM): Informacja o zawarciu przez DM IDM S.A. umowy inwestycyjnej i rozpoczęciu procesu ekspansji na rynku private equity - raport 60

Raport bieżący nr 60/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna ("DM IDM S.A."), informuje, że 4 sierpnia 2011 r. zawarł umowę inwestycyjną ("Umowa"), której stronami są BB Investment S.A. z siedzibą w Poznaniu ("BBI"), DM IDM S.A. oraz pozostali akcjonariusze Supernova IDM Fund S.A. z siedzibą w Warszawie.

Na mocy Umowy DM IDM S.A. zobowiązał się m.in. do nabycia od BBI 10.920.903 praw poboru akcji serii H, które mają zostać wyemitowane przez BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie ("BBIC"), a BBI zobowiązał się m.in. do skorzystania z prawa akcjonariusza BBIC w taki sposób, aby zwołać walne zgromadzenie akcjonariuszy BBIC z porządkiem obrad obejmującym (i) emisję akcji serii H z prawem poboru BBIC, gdzie jedno prawo poboru będzie uprawniało do zapisania się na cztery akcje serii H (ii) upoważnienie zarządu do zawarcia umowy o submisję inwestycyjną emisji akcji serii H (iii) zmiany w składzie rady nadzorczej BBIC, jak również BBI zobowiązał się do głosowania za przyjęciem tych uchwał głosami ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji BBIC. Ponadto Strony Umowy zobowiązały się wobec siebie do czasowego ograniczenia zbywania akcji BBIC, które posiadają, lub w konsekwencji realizacji Umowy będą posiadały oraz Strony Umowy oświadczyły, że akceptują fakt zawarcia przez DM IDM S.A. oraz BBIC warunkowej umowy o submisję inwestycyjną (o czym DM IDM S.A. informuje w raporcie bieżącym nr 59/2011). Suma zobowiązań DM IDM S.A. wynikających z Umowy nie przekracza poziomu, który kwalifikowałby Umowę jako znaczącą w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 44 lit. a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z poźn. zm.).

Reklama

Zawarcie Umowy jest początkiem zamierzonego przez strony Umowy ciągu zdarzeń, którego konsekwencją ma być zwiększenie zaangażowania Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego IDM S.A. na rynku private equity poprzez połączenie portfela aktywów Supernova IDM Fund S.A. z portfelem aktywów BBIC w horyzoncie czasowym końca pierwszego kwartału 2012 r. Realizacja postanowień umownych spowoduje powstanie największego pod względem wartości aktywów funduszu private equity na polskim rynku kapitałowym, w którym to funduszu DM IDM S.A. będzie miał znaczącą liczbę głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W konsekwencji Grupa Kapitałowa DM IDM S.A. umocni swoją pozycję na rynku kapitałowym i znacząco poszerzy wachlarz usług.

Należy z dużym prawdopodobieństwem uznać, że informacja o zawarciu Umowy, co równoznaczne jest z rozpoczęciem realizacji wskazanego wyżej procesu, po przekazaniu jej do publicznej wiadomości, może w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość akcji DM IDM S.A. oraz może zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie działającego inwestora, a nadto informacja ta wskazuje na okoliczności i zdarzenia, które wystąpiły lub których wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym stopniu umożliwia dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności i zdarzeń na cenę lub wartość akcji DM IDM S.A., co wyczerpuje określone w 154 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przesłanki definiujące informację poufną.
Grzegorz Leszczyński - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »