Reklama

ELEKTROTI (ELT): Informacja o zawarciu przez ELEKTROTIM S.A. znaczącej umowy - raport 22

Raport bieżący nr 22/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3), w związku z § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu, umowy na łączną kwotę netto 8.593.152,24 zł (słownie: osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt dwa złote 24/100), co stanowi podstawę do przekazania niniejszego raportu ze względu na kryterium wielkości kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A. (zawarte umowy przekraczają łącznie 10% kapitałów własnych Spółki).

Reklama

Ostatnio zawartą umową z tym samym podmiotem była umowa, otrzymana w dniu 19.08.2014r., podpisana w dniu 11.08.2014r., pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu a Konsorcjum firm: ELEKTROTIM S.A. – Partner Konsorcjum, ZABERD S.A. – Lider Konsorcjum i ROTOMAT S.A. – Partner Konsorcjum, której przedmiotem jest wykonanie prac polegających na bieżącym utrzymaniu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Lubaniu w latach 2014-2015 (prace utrzymaniowe).

Wynagrodzenie netto za wykonanie robót wyniesie łącznie: 2.922.404,99 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta cztery złote 99/100).

Termin obowiązywania ww. umowy: do dnia 31.05.2015r.

Zgodnie z § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd podaje informacje określone w § 9 pkt. 5) – kary umowne - w odniesieniu do umowy o największej wartości, tj. umowy zwartej w dniu 11.08.2014r. na wykonanie prac utrzymaniowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA w Rejonie Lubań.

Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Strony zastrzegają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, m.in.:

1. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości umowy brutto

2. za nieterminowe zgłoszenie się Wykonawcy w celu przekazania terenu prac, w wys. 800,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

3. za każdy dzień przekroczenia terminu zakończenia prac lub ich części, określonych w zleceniu, w wys. 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

4. za zwłokę w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorach, w okresie udzielonej gwarancji jakości i rękojmi, odbiorze po okresie rękojmi i gwarancji – w wys. 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wady, i inne kary umowne.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto.

Strony zastrzegły sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

Kryterium uznania przedmiotowych umów za znaczące jest łączna wartość wszystkich umów, zawartych przez ELEKTROTIM S.A. (samodzielnie lub w ramach konsorcjum) z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w okresie ostatnich 12 miesięcy, przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-08-19Andrzej DiakunPrezes Zarządu
2014-08-19Sławomir CieślaCzłonek Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »