Reklama

TRAKCJA (TRK): Informacja o zawarciu umów o znaczącej wartości - raport 15

Raport bieżący nr 15/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. ("Spółka”) niniejszym informuje, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarła z Grupą mBank umowy o łącznej wartości 72.400.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony czterysta tysięcy złotych).

Reklama

Umową o najwyższej wartości jest Umowa kredytowa o kredyt odnawialny do kwoty 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych), dalej zwana "Umową”, zawarta przez Spółkę z mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie ("Bank”). W dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o obustronnym podpisaniu Umowy.

Kredyt uzyskany na podstawie Umowy zostanie przeznaczony na finansowanie realizacji kontraktów Spółki.

Okres kredytowania: do dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zabezpieczenia:

1. hipoteka umowna do kwoty 75.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych) na nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością Spółki stanowiącej odrębną nieruchomość i posadowionej na tym gruncie,

2. weksel in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową Spółki,

3. cesja na rzecz Banku wierzytelności należnych Spółce od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z tytułu umowy 90/132/121/00/170000/10/I/I,

4. oświadczenie Spółki o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego w trybie określonym w art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r., poz.1376, z późn. zm.)

Odsetki od kredytu równe będą zmiennej stopie procentowej WIBOR dla kredytów międzybankowych 1-miesięcznych w PLN, z zastrzeżeniem, że jeżeli stopa bazowa będzie ujemna, to Spółka i Bank przyjmują, że wynosi 0 (słownie: zero) i będzie powiększona o marżę Banku.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto fakt, iż łączna wartość umów zawartych z Grupą mBank w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-08Jarosław TomaszewskiPrezes Zarządu
2015-05-08Marira SzustakWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »