Reklama

KERDOS (KRS): Informacja o zawarciu umowy kredytowej - raport 16

Raport bieżący nr 16/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Hygienika S.A. z siedziba w Lublińcu działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych informuje, ze w dniu 21.03.2012 roku została podpisana Umowa kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z PKO Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach, Centrum Korporacyjne w Sosnowcu.

Reklama

Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, określonego w walucie polskiej w kwocie 6.100.000,-zł .

W ramach tego limitu do 40 % kwoty limitu udzielone jest jako kredyt do wykorzystania w rachunku bieżącym , do 60 % kwoty limitu udzielone jest jako kredyt obrotowy odnawialny a do 20 % kwoty limitu - jako kredyt obrotowy nieodnawialny. Całość udzielona jest z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z działalności Spólki w tym na spłatę dotychczasowego kredytu w rachunku bieżącym udzielonego na podstawie umowy nr 79 1020 1664 0000 3102 0316 5065 z dnia 13.05.2010 roku.

Umowa stanowi ponadto, że Spółka na warunkach określonych Umowie w okresie dostępności kredytu, może wystąpić o otwarcie i udostępnienie jej akredytyw dokumentowych z zastrzeżeniem, że kwota wystawionych akredytyw nie będzie większa niż do wysokości 20% udzielonego limitu.

Zgodnie z Umową oprocentowanie limitu ustalone jest w stosunku rocznym, według stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę banku.

Kwota wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym jak i kredytu obrotowego oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR1M dla międzybankowych depozytów jednomiesięcznych według notowania podanego w Tabeli kursów PKO BP obowiązującej w dniu rozpoczęcia każdego miesięcznego okresu obrachunkowego za jaki odsetki są naliczane i spłacane.

Marża banku wynosi: 4,53 p.p. - dla kredytu w rachunku bieżącym i dla kredytu obrotowego odnawialnego oraz nieodnawialnego.

Za czynności związane z udzieleniem i obsługą limitu, PKO BP SA pobierać będzie prowizje i opłaty bankowe w wysokości określonej w Taryfie prowizji i opłat bankowych PKO BP SA.

Spłata odsetek następować będzie w formie obciążenia przez PKO BP SA rachunku bieżącego Kredytobiorcy.

Spółka będzie dokonywać spłaty kredytu w rachunku bieżącym z pierwszych wpływów na ten rachunek bez odrębnych dyspozycji a pozostałych wierzytelności kredytowych w terminach ustalonych w dyspozycji Spółki, w formie obciążenia przez PKO BP SA rachunku bieżącego Spółki.

Na zabezpieczenie wierzytelności PKO BP z tytułu udzielonego kredytu Hygienika S.A.:

- dokonała ustanowienia hipoteki do kwoty 9.150.000,-zł na nieruchomości zapisanej w KW pod numerem CZ1L/00051064/9, będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki i budynku będącego własnością Spółki wraz z przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości,

- dokonała zastawu rejestrowego na zapasach o wartości nie niższej niż 4.500.000,-zł wraz z przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia środków obrotowych,

- złożyła w Banku weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

W przypadku istotnego obniżenia relacji wartości zabezpieczenia do kwoty wykorzystanego limitu , która by wzrosła w wyniku zmian kursowych ,PKO BP może żądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia.

Pozostałe szczegółowe warunki powyższej umowy kredytowej nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Umowa stanowi znaczącą umowę w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, gdyż jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.
Kamil Kliniewski - Prezes Zarządu
Łucja Latos - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »