BOS (BOS): Informacja o zawarciu Umowy o Gwarantowanie Oferty - raport 19

Raport bieżący nr 19/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII.

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. ("Bank") na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości informacje wskazane poniżej.

Reklama

W dniu 11 kwietnia 2012 r. Bank, ING Securities S.A., ING Bank N.V., Oddział w Londynie oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ("DM BOŚ") zawarły umowę o gwarantowanie zapisów inwestorów w transzy inwestorów instytucjonalnych na potrzeby emisji oraz oferty publicznej nie więcej niż 6,5 mln akcji nowej emisji serii P ("Umowa o Gwarantowanie Oferty").

Istotne postanowienia Umowy o Gwarantowanie Oferty zostały opisane w prospekcie emisyjnym akcji serii P zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 kwietnia 2012 r. i opublikowanym w dniu 11 kwietnia 2012 r. na stronie internetowej Banku (www.bosbank.pl), DM BOŚ (www.bossa.pl) oraz ING Securities S.A. (www.ingsecurities.pl) (rozdział "Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji - Umowa o Gwarantowanie Oferty" oraz"Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji - Umowne ograniczenia zbywalności Akcji typu lock-up - Bank").

W związku z zawarciem Umowy o Gwarantowanie Oferty, akcjonariusze Banku - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" - podpisali zobowiązania w zakresie ograniczenia zbywalności akcji typu lock-up. Szczegółowe informacje na temat tych zobowiązań zostały zamieszczone w prospekcie emisyjnym (rozdział "Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji - Umowne ograniczenia zbywalności Akcji typu lock-up").

Informacje o zawarciu Umowy o Gwarantowanie Oferty oraz zobowiązaniach w zakresie ograniczenia zbywalności akcji typu lock-up zostały zamieszczone również w komunikacie aktualizującym nr 1 do prospektu emisyjnego akcji Banku, zamieszczonym na stronie internetowej Banku (www.bosbank.pl), DM BOŚ (www.bossa.pl) oraz ING Securities S.A. (www.ingsecurities.pl).

Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") w planowanej ofercie publicznej akcji. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania jakichkolwiek papierów wartościowych Banku. W szczególności nie stanowi on oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Banku w Polsce ("Oferta") jest prospekt emisyjny ("Prospekt"), który został przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji Banku i ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"). W dniu 10 kwietnia 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego, będąca organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce zatwierdziła Prospekt. Bank udostępnił Prospekt na swojej stronie internetowej (www.bosbank.pl), na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (www.bossa.pl) oraz na stronie internetowej ING Securities S.A. (www.ingsecurities.pl).

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią oferty zakupu ani zaproszenia do nabywania; nie jest również dozwolona sprzedaż papierów wartościowych wskazanych w niniejszym raporcie w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do nabywania byłyby nielegalne przed uprzednią rejestracją, zwolnieniem z takiej rejestracji lub innego rodzaju kwalifikację w świetle prawa danej jurysdykcji. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego raportu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii.

Niniejszy raport jest skierowany wyłącznie do (i) osób znajdujących się poza granicami Wielkiej Brytanii lub (ii) osób zawodowo zajmujących się inwestycjami w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (ze zmianami) ("Rozporządzenie") lub (iii) spółek o wysokiej wartości aktywów netto i innych osób, którym może on zostać zgodnie z prawem przekazany na podstawie art. 49(2)(a)-(d) Rozporządzenia (osoby takie będą dalej zwane łącznie "Wskazanymi Osobami" (ang. Relevant Persons)). Osoba niebędąca Wskazaną Osobą nie może działać w oparciu o niniejszy raport lub jego dowolną część ani się na niego powoływać. Jakakolwiek inwestycja lub działalność inwestycyjna, o której mowa w niniejszym komunikacie, może być i będzie prowadzona wyłącznie przez Wskazane Osoby.

W jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które implementowało Dyrektywę 2003/71/WE (łącznie z jakimikolwiek przepisami implementującymi w jakimkolwiek państwie członkowskim, "Dyrektywa Prospektowa"), niniejszy raport jest skierowany i przeznaczony wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w danym państwie członkowskim, w rozumieniu przepisów Dyrektywy Prospektowej.
Mariusz Klimczak - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »