Reklama

ELEKTROTI (ELT): Informacja o zawarciu umowy z GDDKiA w Krakowie - raport 36

Raport bieżący nr 36/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3), w związku z § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 06.11.2014r., podpisaną w dniu 01.11.2014r., przez konsorcjum firm: ELEKTROTIM S.A. – Partner Konsorcjum, ZABERD S.A. – Lider Konsorcjum, umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie, której przedmiotem jest wykonanie usługi pn.: Kompleksowe (bieżące i zimowe) utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Rejon Tarnów.

Reklama

Umowa została zawarta na okres od 01.11.2014r. do 30.04.2015r.

Wstępne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ustalono na kwotę brutto 13.677.657,98 zł (słownie: trzynaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych 98/100).

Zgodnie z § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd ELEKTROTIM S.A. podaje informacje określone w § 9 pkt. 5) Rozporządzenia – kary umowne - w odniesieniu do ww. Umowy

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, m.in.:

1. za zwłokę w wykonaniu robót objętej poleceniem wykonania – w wysokości 1% wartości netto zleconych do wykonania robót, lecz nie mniej niż 1.000 zł za każdy dzień przekroczenia terminu określonego w zleceniu,

2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 2.000 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

3. za niedotrzymanie standardu zimowego utrzymania na którymkolwiek odcinku drogi w wysokości 5.000 zł za każde naruszenie

4. za realizację prac przewidzianych niniejszą umową w sposób niezgodny z ST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową – w wysokości 2.000 zł za każde stwierdzone przez Zamawiającego naruszenie w trakcie realizacji prac,

5. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia netto, i inne kary.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia netto.

Zamawiający zastrzegł sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Kryterium uznania przedmiotowej umowy za znaczącą jest wartość umowy przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-11-06Andrzej DiakunPrezes Zarządu
2014-11-06Zbigniew PawlikCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »