Reklama

ELEKTROTI (ELT): Informacja o zawarciu umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu - raport 22

Raport bieżący nr 22/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3), w związku z § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy udział ELEKTROTIM S.A. w umowach zawartych z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad przez ELEKTROTIM S.A. w ramach kilku konsorcjum, wyniósł łącznie 46.714.889,24 zł netto, co stanowi podstawę do przekazania niniejszego raportu ze względu na kryterium wielkości kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A. (ponad 10% kapitałów własnych Spółki).

Reklama

Ostatnio zawartą umową z tym samym podmiotem była umowa, otrzymana przez ELEKTROTIM S.A. w dniu 13.04.2015r., podpisana w dniu 02.04.2015r., pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu a Konsorcjum firm: ELEKTROTIM S.A. – Partner Konsorcjum, ZABERD S.A. – Lider Konsorcjum i ROTOMAT S.A. – Partner Konsorcjum, której przedmiotem jest wykonanie prac polegających na bieżącym utrzymaniu dróg krajowych na terenie Rejonu Lubań (prace utrzymaniowe). Jest to umowa uzupełniająca do umowy zawartej w dniu 11.08.2014r. pomiędzy GDDKiA Oddział we Wrocławiu a konsorcjum powyższych firm (informacja o powyższej umowie zawarta była w raporcie bieżącym nr 22/2014 z dn. 19.08.2014r.)

Wynagrodzenie netto za wykonanie robót wyniesie: 1.493.421,50 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia jeden złotych 50/100).

Termin realizacji ww. umowy: do dnia 31.05.2015r.

Zgodnie z § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd podaje informacje określone w § 9 pkt. 5) – kary umowne - w odniesieniu do umowy o największej wartości, tj. umowy zwartej z GDDKiA Oddział w Krakowie, w dniu 07.10.2014r., na wykonanie kompleksowego (letniego i zimowego) utrzymania dróg krajowych województwa małopolskiego, obejmującej kompleksowe utrzymanie dróg krajowych Rejonu Kraków (umowa w konsorcjum ELEKTROTIM S.A. z ZABERD S.A., informacja w raporcie bieżącym nr 29/2014).

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, m.in.:

1. za zwłokę w wykonaniu robót objętej poleceniem wykonania – w wysokości 1% wartości netto zleconych do wykonania robót, lecz nie mniej niż 1.000 zł za każdy dzień przekroczenia terminu określonego w zleceniu,

2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 2.000 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

3. za niedotrzymanie standardu zimowego utrzymania na którymkolwiek odcinku drogi w wysokości 5.000 zł za każde naruszenie

4. za realizację prac przewidzianych niniejszą umową w sposób niezgodny z ST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową – w wysokości 2.000 zł za każde stwierdzone przez Zamawiającego naruszenie w trakcie realizacji prac,

5. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia netto, i inne kary.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia netto.

Zamawiający zastrzegły sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Kryterium uznania przedmiotowej umowy za znaczącą jest łączna wartość wszystkich umów, zawartych przez ELEKTROTIM S.A. (samodzielnie lub w ramach konsorcjum) z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w okresie ostatnich 12 miesięcy, przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-14Andrzej DiakunPrezes Zarządu
2015-04-14Zbigniew PawlikCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »