Reklama

ELEKTROTI (ELT): Informacja o zawarciu umowy z KGHM Polska Miedź S.A., Oddział Huta Miedzi Głogów

Raport bieżący nr 27/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje, że zawarła w dniu 14.06.2016r. umowę z KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, Oddział Huta Miedzi Głogów (data umowy 13.06.2016r.).

Reklama

Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: "E-2 Wymiana prostowników wraz z systemem wentylacji oraz rozdzielnicy OSR23/2” w Oczyszczalni Elektrolitu Wydziału P-27 Huty Miedzi Głogów.

Wynagrodzenie za realizację całego zakresu przedmiotu umowy wynosi: 5.243.000,00 zł netto (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych).

Strony ustaliły termin zakończenia realizacji całości przedmiotu umowy na dzień 10.01.2017r.

Tym samym, ww. umowa jest kolejną umową z tym samym Zamawiającym zawartą w ciągu ostatnich 12 miesięcy na łączną kwotę przekraczającą 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A. (łączna wartość umów wraz z bieżącym raportem wynosi 11.699.205,85 zł netto).

Zgodnie z § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd ELEKTROTIM S.A. podaje informacje określone w § 9 pkt. 5), tj. kary umowne w odniesieniu do umowy o największej wartości tj. do powyższej umowy.

Wykonawca może być obciążony przez Zamawiającego karami umownymi:

a) za opóźnienie w wykonaniu każdego z etapów przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia za dany etap, którego opóźnienie dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu usterek, wad lub awarii stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień opóźnienia, licząc odpowiednio od upływu terminu określonego w umowie,

c) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia umownego netto określonego w umowie.

Zamawiający może być obciążony przez Wykonawcę karą umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia umownego netto określonego w umowie.

Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. Jeżeli szkoda spowodowana jest innymi przyczynami niż określone powyżej, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem, że suma kar umownych ze wszystkich tytułów wskazanych w umowie nie może przekroczyć wysokości 25% całkowitego wynagrodzenia umownego netto. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za szkody następcze lub pośrednie, w tym utracone korzyści.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest łączna wartość wszystkich umów zawartych z KGHM Polska Miedź S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy, przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-15Andrzej DiakunPrezes Zarządu
2016-06-15Zbigniew PawlikCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »