Reklama

ELEKTROTI (ELT): Informacja o zawarciu umowy ze STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. - raport 66

Raport bieżący nr 66/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje, że zawarła w dniu 18.11.2015r. umowę ze Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (poprzednio: Heilit + Woerner Sp. z o.o., dalej: Zamawiający) (data umowy 18.11.2015r.). Inwestorem zadania w ramach budowy, o której mowa poniżej, jest Gmina Wrocław oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., reprezentowane przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o., które to podmioty zawarły kontrakt ze Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

Reklama

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez ELEKTROTIM S.A. robót budowlanych i usług podwykonawczych w zakresie realizacji pełnej infrastruktury podziemnej, m.in.: sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni, sieci SN i nn i oświetlenia ulicznego, w ramach inwestycji o nazwie: "Budowa ul. Wojanowskiej i drogi w ciągu Al. Stabłowickiej we Wrocławiu”.

Wartość przedmiotu umowy to wynagrodzenie netto 5.464.200,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych).

Strony ustaliły, że przedmiot umowy będzie wykonany w terminie nie później niż do dnia 25.10.2016r.

Tym samym, ww. umowa jest kolejną umową z tym samym Zamawiającym zawartą w ciągu ostatnich 12 miesięcy na łączną kwotę przekraczającą 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A. (łączna wartość umów wraz z bieżącym raportem wynosi 10.051.968,28 zł netto).

Zgodnie z § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd ELEKTROTIM S.A. podaje informacje określone w § 9 pkt. 5), tj. kary umowne w odniesieniu do umowy o największej wartości tj. do ww. umowy zawartej w dniu 18.11.2015r.

W przypadku wystąpienia opóźnień w ukończeniu któregokolwiek z etapów lub całości robót do terminów przedstawionych w umowie, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych:

1. za niedotrzymanie terminów pośrednich w wysokości 0,05% wartości kontraktu, zawartego przez Zamawiającego z Inwestorem, za każdy dzień opóźnienia,

2. za niedotrzymanie czasu na ukończenie całości robót objętych umową w wysokości 0,1% wartości kontraktu, zawartego przez Zamawiającego z Inwestorem, za każdy dzień,

3. za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów usunięcia wad, usterek lub wykonania zaległych prac określonych w świadectwie przejęcia w terminach określonych przez Inżyniera lub Zamawiającego w wysokości 0,05% wartości kontraktu, zawartego przez Zamawiającego z Inwestorem, za każdy dzień opóźnienia,

4. za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów usunięcia wad, usterek lub wykonania zaległych prac określonych w protokole z przeglądu, sporządzonego w okresie przeglądów i rozliczenia kontraktu, w terminach określonych przez Inżyniera lub Zamawiającego w wysokości 0,01% wartości kontraktu, zawartego przez Zamawiającego z Inwestorem, za każdy dzień opóźnienia.

Niezależnie od naliczenia kar umownych, które przewiduje umowa zawarta przez Zamawiającego z Inwestorem, przysługuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest łączna wartość wszystkich umów zawartych z Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. w okresie ostatnich 12 miesięcy, przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-11-18Zbigniew PawlikCzłonek Zarządu
2015-11-18Dariusz PołetekProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »